איך לאזן את המקרר?

תאריך עדכון אחרון : דצמ׳ 01. 2021

אם המקרר שלכם מאוזן כראוי תוכלו להימנע מבעיות של נזילת מים, בעיות קירור, בעיות רעש ומהסבת נזק למקרר. ראו בהמשך כיצד לאזן את המקרר.

הכלים הנדרשים לאיזון המקרר

tools needed to level

(1) פלס בנאים נדרש לאיזון הצד הימני והצד השמאלי של המקרר.

(2) מברג שטוח נדרש לסיבוב הרגליים.

(3) מברג פיליפס עשוי להידרש אם יהיה צורך להסיר את לוחית ההגנה.

מיקום רגלי האיזון

רגלי האיזון נמצאות מתחת למקרר ובחזית.

  • כדי להגיע בקלות אל רגלי האיזון במקררים מדגם דלת ליד דלת או מדגם 4 דלתות, פתחו את הדלתות.
  • אם בחזית המקרר ישנה לוחית כיסוי רגליים, יש להסירה כדי להגיע בקלות אל רגלי האיזון. הדבר ישתנה מדגם לדגם, מכיוון שישנן לוחיות כיסוי שלא מצריכות הסרה כדי להגיע אל הרגליים. כדי להסיר את לוחית כיסוי הרגליים שבחזית, הוציאו את הברגים באמצעות מברג פיליפס, הרימו את הלוחית מהתחתית והוציאו אותה בתנועת משיכה.
location of the leveling legs

כוונון רגלי האיזון

הכניסו מברג שטוח לחריץ שבגלגל הבקרה של רגל האיזון וכווננו על ידי סיבוב גלגל הבקרה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

  • כשאתם מסובבים את הגלגל בכיוון השעון, אתם מגביהים את המקרר.
  • כשאתם מסובבים את הגלגל נגד כיוון השעון, אתם מנמיכים את המקרר.
adjust the leveling legs

אם המקרר אינו מאוזן בגב ובחזית, הניחו לוחית (כמו לוחית פלסטיק, סרגל פלסטיק וכדומה) על הרצפה במקום שבו יעמדו הרגליים האחוריות וקבעו אותה במקום בעזרת נייר דבק.

הערה:

  • כשתזיזו את המקרר למקומו וודאו שהרגליים האחוריות נשענות על הלוחית.
  • אם בביתכם רצפת עץ או סוג דומה אחר של רצפה רכה, הקפידו לא להסב נזק לרצפה בעת הזזת המקרר למקום.

ודאו שהמקרר מאוזן

  • השתמשו בפלס כדי לוודא שהצד הימני והצד השמאלי של המקרר מאוזנים. הקפידו לבדוק את איזון המקרר ולא את איזון הדלתות (שאותן ניתן לכוונן בנפרד).
  • אם המקרר אינו מאוזן, בדקו איזה צד גבוה יותר. באותו הצד, סובבו את רגל האיזון ימינה ובדקו שוב אם המקרר מאוזן. המשיכו לכוונן עד שהמקרר מאוזן.
  • אין לאזן את הגב ואת החזית של המקרר. כשהמקרר מאוזן כראוי ייווצר שיפוע קל בין חזית המקרר לבין הגב, כאשר חזית המקרר תהיה ממוקמת מעט גבוה יותר מגב המקרר.

הערה: יש להחזיר למקום את לוחית כיסוי הרגליים שבחזית (אם הסרתם אותה).

תודה על המשוב שלך