QLED TV

לראות כל גוון, להרגיש כל רגע

טלוויזיית QLED

Premium UHD TV

Premium UHD TV

בואו לחוות Ultra HD

טלוויזיות SUHD Quantum Dot, 4K

בואו לחוות Ultra HD

פני החדשנות

טלוויזיות UHD 4K

חוויה חזותית עשירה

טלוויזיות Full HD

תמונה מפורטת וצלולה

טלוויזיות HD

מסננים

מסננים פעילים

    סדר לפיחדשות ביותר

    * התכונה עשויה להשתנות במפרט בפועל.
    * כל המפרטים והתיאורים המופיעים כאן עשויים להיות שונים בפועל מהמפרט והתיאורים של המוצר. סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה על שינוי כזה. כל הפונקציונליות, התכונות, המפרט, ה- GUI ומידע על מוצרים אחרים המופיעים בדף אינטרנט זה כולל, אך לא רק, היתרונות, העיצוב, התמחור, הרכיבים, הביצועים, הזמינות והיכולות של המוצר, כפופים לשינויים ללא כל הודעה או התחייבות.
    * כל התמונות מיועדות להמחשה בלבד.
    * ט.ל.ח.