איך להגדיר את בר המים באמצעות לוח הבקרה במקרר?

תאריך עדכון אחרון : פבר׳ 13. 2024

בר המים מאפשר לכם ליהנות ממים קרים ישירות מהמקרר. ניתן להגדיר ולכוונן את כמות המים וטמפרטורת הקירור בקלות באמצעות לוח הבקרה הדיגיטלי. עקבו אחר המדריך הבא ולמדו איך להתאים את הגדרות בר המים להעדפות שלכם.

לוח בקרה: סוג 1

control panel type 1

געו במקש Ice Type כדי לשנות את סוג הקרח. בכל פעם שתגעו במקש Ice Type המצבים Cubed Ice ו-Crushed Ice יתחלפו ביניהם, והסמלים התואמים יידלקו ויעידו על בחירתכם.

ice type

געו במקש Cubed Ice למשך 3 שניות כדי להגדיר את נורת הלד (מתחת לצג) של הקיוסק למצב רציף כדי שהיא לא תיכבה.

אם אתם רוצים שנורת בר המים תידלק רק כשמישהו משתמש בו, געו שוב במקש זה למשך 3 שניות כדי לכבות את המצב הרציף.

לאחר ניקוי מסנן המים, געו במקש Crushed/Hold למשך 3 שניות כדי לאפס את מסנן המים. המחוון שצבעו אדום ייכבה.

filter reset

געו במקש Ice Maker למשך 3 שניות עד שהמחוון Ice Maker Off נדלק.

כדי להוציא קרח

שלב 1. בחרו בסוג הקרח על-ידי נגיעה במקש Cubed Ice או במקש Crushed Ice.

שלב 2. לחצו בעדינות על ידית ייצור הקרח (1) שבבר המים בעזרת כוס על מנת להוציא קרח.

כדי למזוג מים

לחצו בעדינות על ידית מזיגת המים (2) שבבר המים בעזרת כוס על מנת למזוג מים.

שימוש בבר הקרח והמים במקביל

כדי להוציא קרח ומים, תחילה לחצו על ידית ייצור הקרח (1) כדי להוציא קרח, לאחר מכן הורידו את הכוס ולחצו על ידית מזיגת המים (2) כדי למזוג מים.

using the water and ice dispenser

הערות: 

  • אם תלחצו על ידיות מזיגת המים וייצור הקרח בו-זמנית, הבר יפעיל רק את האפשרות הראשונה שנבחרה או נלחצה.
  • המתינו למשך שנייה אחת לפני שתזיזו את הכוס לאחר מזיגת המים כדי להימנע מזליגת מים. אין למשוך את ידית הבר לאחר הוצאת קרח או מזיגת מים. היא חוזרת למקומה באופן אוטומטי.

לוח בקרה: סוג 2

control panel type 2

  • מים: כדי למזוג מים קרים, לחצו על Water. המחוון המתאים יידלק.
  • נעילה (לוח הבקרה של הבר/ידית הבר): כדי למנוע שימוש במקשים שעל גבי לוח הבקרה של הבר ובידית הבר, לחצו על המקש Water והחזיקו אותו למשך 3 שניות. אם תלחצו על המקש שוב ותחזיקו אותו למשך 3 שניות, הנעילה תתבטל.

הערה: נעילת לוח הבקרה של הבר אינה משפיעה על הבקרות בלוח הבקרה הראשי. כדי לנעול את לוח הבקרה, השתמשו בפונקציית Control Lock שבלוח הבקרה הראשי.

לחצו על המקש Cubed Ice כדי להוציא קוביות קרח. המחוון המתאים יידלק.

לחצו על המקש Crushed Ice כדי להוציא קרח כתוש. המחוון המתאים יידלק.

כדי להוציא קרח

שלב 1. כשמתקן ייצור הקרח פועל, לחצו על המקשים Cubed Ice או Crushed Ice כדי לבחור בסוג הקרח.

שלב 2. הניחו כוס מים מתחת לבר ולחצו על ידית הבר בעזרת הכוס על מנת להוציא קרח.

כדי למזוג מים

שלב 1. לחצו על המקש Water בלוח הבקרה של הבר.

שלב 2. הניחו כוס מים מתחת לבר ולחצו על ידית הבר בעזרת הכוס.

using the dispenser

הערה: 

  • בר המים יפסיק לפעול אם תמשיכו ללחוץ על הידית למשך יותר מדקה אחת. כדי למזוג עוד מים, שחררו את הידית ולחצו עליה שוב.
  • הקפידו להחזיק את הכוס בקו ישר עם הבר כדי להימנע מזליגת מים.

תודה על המשוב שלך