כיצד לטפל בפניות לקוחות בנושא השימוש במדפסת

HP מטפלת בכל פניות הקשורות למדפסות, לכן אנא בקרו באתר הרשמי של HP לקבלת סיוע נוסף