כיצד מתאימים אישית את הגדרות השלט הרחוק ב-S Pen?

תאריך עדכון אחרון : ספט׳ 29. 2020

שנו והתאימו אישית את האפליקציות, את התכונות ואת הפעולות של לחצן ה-S Pen כדי להתאימו להעדפותיכם ולצורכיכם.

1 פתחו את המסך הגדרות.
2 הקישו על תכונות מתקדמות.
3 הקישו על S Pen.
4 בחרו ב-S Pen מרוחק.
5 החליקו אצבע על השלט הרחוק כדי להפעילו.

באפשרותכם להפעיל אותו גם דרך לוח ההתראות:

1 פתחו את לוח ההתראות על-ידי החלקתו מטה מחלקו העליון של המכשיר.
2 הרחיבו את האפשרויות בלוח ההתראות.
3 החליקו את לוח ההתראות שמאלה.
4 הקישו על S Pen מרוחק.

שימו לב: ודאו כי הסוללה של S Pen מספיקה לעבודה תקינה בקישוריות Bluetooth.

1 פתחו את מסך ההגדרות של S Pen מרוחק.
2 הקישו על לחץ לחיצה ארוכה על לחצן העט כדי.
3 בחרו באפליקציה או בתכונה שברצונכם להפעיל (כגון "מצלמה", "מחשבון", "תרגם").
1 פתחו את מסך ההגדרות של S Pen מרוחק.
2 החליקו אצבע בחלק פעולות יישום כדי להפעיל את האפליקציה שברצונכם להתאים אישית.
3 לחצו לחיצה בודדת כדי לבחור מה ברצונכם שיקרה כאשר תלחצו פעם אחת על הלחצן.
4 לחצו לחיצה כפולה כדי לבחור מה ברצונכם שיקרה כאשר תלחצו פעמיים על הלחצן.

תודה על המשוב שלך