לא ניתן לצמד/לחבר מכשיר Bluetooth ביישום SmartThings

תאריך עדכון אחרון : מאי 11. 2022

אם אינכם מצליחים לרשום או לחבר מכשיר Bluetooth, פעלו לפי השלבים הבאים:

  • ודאו שמכשיר ה-Bluetooth מופעל.

אם המכשיר הנייד שלכם מוגדר ל'מצב טיסה', השביתו מצב זה.

  • ודאו שמכשיר ה-Bluetooth נמצא בטווח המתאים.
  • ודאו שקישורית ה-Bluetooth בהתקן ה-Bluetooth מופעלת.
  • ודאו שמכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שאותו אתם מחפשים.
  • לחצו על 'סרוק' בהגדרות Bluetooth במכשיר הנייד ובדקו אם המכשיר שאליו ברצונכם להתחבר גלוי. אם המכשיר גלוי בהגדרות Bluetooth, התחברו למכשיר.
  • אם מופיע שהמכשיר כבר מחובר ואתם עדיין לא מצליחים להתחבר, מחקו את המכשיר ונסו להתחבר מחדש.

הערה: להוראות עבור הגדרת חיבור ה-Bluetooth, עיינו במדריך למשתמש של המכשיר.

1. מחיקה של מכשירים רשומים מ-SmartThings

Step 1. Launch the SmartThings app and tap ¨Devices¨ from the menu at the Bottom. Step 1. Launch the SmartThings app and tap ¨Devices¨ from the menu at the Bottom.

שלב 1. לחצו על 'מכשירים' כדי לצפות במכשירים שלכם.

Step 2. Press and hold on the device you want to delete. Step 2. Press and hold on the device you want to delete.

שלב 2. לחצו לחיצה ארוכה על המכשיר שאותו ברצונכם למחוק.

: לחצו על 'ערוך' : לחצו על 'ערוך'

שלב 3. לחצו על 'ערוך'.

לחצו על 'בטל שיוך מכשיר' לחצו על 'בטל שיוך מכשיר'

שלב 4. לחצו על 'בטל שיוך מכשיר'.

2. רשמו מחדש את המכשיר בעזרת שלבי הרישום הראשוניים

לחצו על הסמל '+' בחלק העליון של המסך לחצו על הסמל '+' בחלק העליון של המסך

שלב 1. לחצו על הסמל '+' בחלק העליון של המסך.

לחצו על 'הוסף מכשיר' לחצו על 'הוסף מכשיר'

שלב 2. לחצו על 'הוסף מכשיר'.

שלב 3. בחרו מתוך רשימת המכשירים או לחצו על 'סרוק' תחת סרוק לאיתור מכשירים סמוכים שלב 3. בחרו מתוך רשימת המכשירים או לחצו על 'סרוק' תחת סרוק לאיתור מכשירים סמוכים

שלב 3. בחרו מתוך רשימת המכשירים או לחצו על 'סרוק' תחת סרוק לאיתור מכשירים סמוכים.

הערה: אם רשמתם את מכשיר ה-Bluetooth אבל אינכם רואים אותו, בדקו את הפרטים הבאים: SmartThings > לשונית 'מכשירים' > 'מכשירים אישיים'.

תודה על המשוב שלך