שימוש ב-HDMI ARC בטלוויזיה החכמה של Samsung

תאריך עדכון אחרון : אוג׳ 02. 2023

HDMI הוא מחבר שכיח לשמע ווידאו. כל מכשירי השמע והמקרנים משתמשים בתקן הזה. לחווית שמע טובה יותר, אתם יכולים להשתמש בכבל HDMI להעברת השמע מהטלוויזיה החכמה למכשיר שמע. ARC (Audio Return Channel) הוא פונקציה מיוחדת לכבלי HDMI במהירות גבוהה שדרכו השמע יכול להישלח בחזרה למשדר.

מה זה HDMI ARC?

רוב הטלוויזיות של Samsung תומכות במאפיין ה-HDMI שנקרא Audio Return Channel. HDMI ARC תוכנן במטרה להפחית את מספר הכבלים בין הטלוויזיה ומערכת הבידור הביתית או מקרן הקול. אות השמע מסוגל לנוע בשני הכיוונים, לכיוון הרמקולים והחוצה מהם, תכונה המשפרת את איכות השמע וזמן ההשהיה.

במילים אחרות, אין צורך בחיבור כבל אופטי/אודיו נוסף לרמקול תואם HDMI ARC. לחיבור הטלוויזיה שלכם עם רמקול תואם ARC, יש לוודא שאתם משתמשים בכבל HDMI 1.4 ואילך. פונקציית ה-HDMI-ARC זמינה רק דרך היציאה הספציפית בטלוויזיה או One Connect Box, ועל הרמקולים החיצוניים להיות תואמים. בנוסף, יתכן ותצטרכו להתאים את ההגדרות של הרמקולים החיצוניים ולהפעיל את בקרי ה-HDMI ARC.

HDMI ARC שונים

תצורות אודיו התומכות ב-HDMI ARC:

 • PCM (2 ערוצים)
 • Dolby Digital (עד ל-5.1 ערוצים)
 • DTS Digital Surround (עד ל-5.1 ערוצים)

הערה: DTS זמין רק בדגמים שהופצו לפני 2018.

כיצד לחבר כבל HDMI

פעלו ע״פ השלבים המופיעים מטה כדי לחבר את הטלוויזיה החכמה לרמקול:

שלב 1. הכינו את כבל ה-HDMI.

שלב 2. חברו את הכבל לפתח כניסת ה-HDMI בטלוויזיה (ARC).

שלב 3. חברו את ה-HDMI OUT (TV-ARC) לפתח היציאה של הרמקול שאליו אתם רוצים להתחבר.

שלב 4. הפעילו את הרמקולים שמחוברים לטלוויזיה.

שלב 5. השמע של הטלוויזיה ינוגן דרך הרמקולים החיצוניים.

חיבור כבל HDMI

Anynet + (HDMI CEC) מופעל במפעל למקרן קול של Samsung ולמערכת הבידור הביתית. במידה והמכשיר שלכם שונה מהשמע בר של Samsung או מערכת הבידור הביתית, עליכם לוודא שפונקציית ה-Anynet + (HDMI-CEC) מופעלת בטלוויזיה החכמה שלכם.

 • לטלוויזיות חכמות מסדרת T/Q,R/Q,N/Q ו-M/Q (משנת 2017)

       בית>הגדרות>כללי>ניהול מכשירים חיצוניים>Anynet + (HDMI CEC)

 • לטלוויזיות חכמות מסדרת K (שנת 2016)

       בית>הגדות>מערכת>הגדרות מומחה>Anynet + (HDMI-CEC)

 • לטלוויזיות חכמות מסדרת J (שנת 2015)

       תפריט>מערכת>Anynet + (HDMI-CEC)

הערות:

 • על פונקציית Anynet + (HDMI-CEC) להיות מופעלת בטלוויזיה החכמה על מנת להשתמש ב-eARC.
 • שגיאה עלולה להתרחש במידה ומשתמשים בכבל לא מורשה.
 • יציאת ה-HDMI מתויגת כ-ARC בצד האחורי של הטלוויזיה או One Connect Box.
 • למרבית ה-One Connect Boxes יש יציאת HDMI-ARC (זו בדר״כ יציאת ה-HDMI השלישית).

פתרון תקלות בחיבור ה-HDMI

במידה ויש בעיה בפעולת ה-ARC/eARC, הסירו תחילה את כל המכשירים החיצוניים (מכשירי STB,OTT וכדו׳) התחברו לטלוויזיה, ואז נסו לפעיל שוב. יתכן שחלק מהמכשירים החיצוניים לא מתאימים למפרט חיבור ה-HDMI, מה שעשוי לגרום לבעיות. במידה והתקלה נמשכת, עליכם להמשיך ולבדוק אפשרויות פעולה אחרות.

עליכם להפעיל את פרוטוקולי ה-HDMI-CEC בתפריט ההגדרות בטלוויזיה שלכם. טלוויזיות Samsung שולחות בקשה לפרוטוקול ה-HDMI-CEC בשם +Anynet.

נתיב תפריט ההפעלה של ה- +Anynet יהיה דומה לנתיב הבא:

שלב 1. לחצו על כפתור HOME בשלט ה-Samsung ובחרו הגדרות.

תפריט הגדרות הבית

שלב 2. במסך ההגדרות, בחרו בתפריט הכללי ואז מנהל מכשירים חיצוניים.

מנהל מכשירים חיצוניים כללי

שלב 3. להפעלת +Anynet, נווטו ל-Anynet+ (HDMI-CEC) בתפריט ניהול מכשירים חיצוניים ולחצו enter בשלט.

Anynet HDMA-CEC

במידה ואתם משתמשים במקרן קול של יצרן שונה או במערכת בידור ביתית, אנא בדקו אם פונקציית ה-HDMI CEC או ה-ARC מופעלים. החליפו את מקור הקלט ל-HDMI ARC ברמקול.

בהתאם לסדרה, בצעו את ההגדרות הבאות בטלוויזיה החכמה שלכם, כך שהשמע מופק מחדש ברמקול שלכם:

 • טלוויזיה חכמה משנת 2017 (סדרות T/Q, R/Q, N/Q ו-M/Q)

       פתחו את בית>שמע>יציאת שמע. בחרו במקלט (HDMI) מהרשימה.

 • טלוויזיה חכמה משנת 2016 (סדרה K)

       בחרו בית>שמע>הגדרות רמקול. בחרו במקלט (HDMI) מהרשימה. 

 • טלוויזיה חכמה משנת 2015 (סדרה J)

       בחרו תפריט>שמע>רשימת רמקולים. בחרו במקלט (HDMI) מהרשימה.

 • טלוויזיה חכמה משנת 2013 עד 2014 (סדרות F / H)

       בחרו תפריט>שמע>הגדרות רמקול. הגדירו את יציאת השמע למקלט.

 • טלוויזיה חכמה משנת 2011 עד 2012 (סדרות D / E)

       בחרו תפריט>מערכת>Anynet + (HDMI-CEC). הגדירו את פונקציית המקלט למצב מופעל. 

כאשר לטלוויזיה שלכם אין קול או ישנה ירידת קול מקוטעת, ואתם מקשיבים מאזינים באמצעות מכשיר המחובר עם כבל HDMI, אחת הסיבות הפשוטות האפשריות היא כבל באיכות נמוכה. נמוכה. מאחר והחלפת הכבל, בכבל באיכות גבוהה יותר לא תמיד פשוטה או נוחה, לדגמי הטלוויזיה החכמה של Samsung ישנה הגדרה שמשמשת להתאמת האופן שבו הטלוויזיה מפרשת את אות ה-HDMI ומשפרת את התאימות עם הכבל.

נווטו אל תפריט>תמיכה>בחינה עצמית>מידע לגבי אות>היסטוריית אותות>רמת השהייה של HDMI, ובחרו באחת האפשרויות:

(החל מדגמי 2020: תפריט>תמיכה>טיפול במכשיר>בדיקה עצמית>מידע לגבי אותות>היסטוריית אותות>רמת השהייה של HDMI)

 • בסיסי: זוהי הגדרת ברירת המחדל לתפעול רגיל.
 • לאט 1: הוספת השהייה קצרה לפני הקביעה שכבל ה-HDMI לא שולח אות.
 • לאט 2: הוספת השהייה משמעותית.

הגדרת האפשרות של לאט 1 או לאט 2 ישפרו את איכות האות המקבל מכבל HDMI באיכות נמוכה, אך תופעת הלוואי היא שהשהייה תתרחש גם בעת החלפת המקור.

במידה וחיברתם את כבל ה-HDMI ARC למקרן קול וכל ההגדרות נכונות, אך הוא עדיין לא עובד, תוכלו לאתחל את מקרן הקול באמצעות ביצוע ההוראות הבאות.

שלב 1. כבו את הטלוויזיה ואת מקרן הקול. (מצב המתנה)

שלב 2. לחצו על כפתורי עוצמת השמע למעלה(+) ולמטה (-) בשלט יחד במשך יותר מ-5 שניות עד שיוצג הכיתוב INIT.

שלב 3. הדליקו את הטלוויזיה ואת מקרן הקול.

שלב 4. לחצו על כפתור Home בשלט הטלוויזיה. בחרו בהגדרות ושנו את פלט השמע למקרן קול.

שלב 5. התראת TV ARC מופיעה בחזית הצג, ולאחר מכן צליל טלוויזיה מושמע.

תודה על המשוב שלך