טיפול בהודעות שגיאה של USB בזמן עדכון דגמי הטלוויזיות Kant-SU2 ו-Kant-S3

תאריך עדכון אחרון : ספט׳ 30. 2020

יתכן שתוצג על המסך הודעת שגיאה בזמן עדכון דגמי טלוויזיה משנת 2020 (Kant-SU2 ו-Kant S2) באמצעות התקן אחסון USB. ניתן לפתור את הבעיה עם מדריך שדרוג קושחת Samsung שלהלן.

כאשר מוצגת רק הודעת שגיאת USB במסך הטלוויזיה

אם הטלוויזיה שלכם אינה פועלת במהלך עדכון הקושחה של דגמי Kant-SU2 או Kant-S2 ומוצגת התמונה שלהלן, עליכם לדעת את הסיבה לבעיה.

הודעת שגיאת USB

זוהי שגיאת תוכנה ועדכון הגרסה האחרונה יושלם לאחר שני אתחולים מחדש. אם תנתקו את התקן ה-USB או תנתקו את החשמל לפני השלמת האתחול השני, יוצג סמל שגיאת USB על המסך.

  • אל תנתקו את התקן האחסון USB.
  • אל תנתקו את כבל החשמל.
  • אל תכבו את הטלוויזיה.
סיבות להודעת שגיאת USB

שימו לב: הסרת התקן האחסון USB או ניתוק כבל החשמל עלולים לגרום לשגיאה של הקושחה או לכשל של הלוח הראשי. תקלות אלו אינן מכוסות על ידי מדיניות האחריות של Samsung.

פתרון: חברו מחדש את אותו התקן אחסון USB

אם התקן האחסון USB נותק ומופיע סמל שגיאה, תוכלו לפתור את הבעיה על ידי חיבור מחדש של התקן ה-USB שבו מותקנת גרסת הקושחה העדכנית ביותר. העדכון יושלם והשגיאה תיפטר אוטומטית.

שימו לב: ניתן להוריד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר מ-Samsung.com

הליך עדכון קושחה

  • הליך עדכון קושחה ידני (USB / OTN)

טלוויזיה מופעלת ->עדכון באמצעות (USB / OTN) ->אתחול ->תצוגת סמל -> מסך שחור (במשך 10 שניות לכל היותר) -> ציר התקדמות (30~60 שניות) -> אתחול -> תצוגת סמל -> טלוויזיה מופעלת (הסתיים)

  • התקדמות הליך עדכון קושחה אוטומטי

טלוויזיה מופעלת -> אתחול -> תצוגת סמל -> טלוויזיה מופעלת (הסתיים)

כיצד למצוא את שם הקושחה בטלוויזיה שלכם

להצגת שם תוכנת הטלוויזיה, היכנסו אל „אודות הטלוויזיה“ בתפריט הטלוויזיה.

  • T-KTS2... משמעו פלטפורמת KANT-S2.
  • T-KTSU2... משמעו פלטפורמת KANT-SU2.

תודה על המשוב שלך