Voice Assistant + TalkBack

Voice Assistant + TalkBack

Voice Assistant + TalkBack

Samsung ו-Google פועלות בשיתוף פעולה הדוק כדי לספק חוויה ייחודית, נגישה ואחידה בכל מכשירי Android.
כעת, ה-Voice Assistant של Samsung ו-TalkBack של Google מתמזגים לכדי קורא מסך אחד מאוחד. כשהזהויות הייחודיות של ה-Voice Assistant ו-TalkBack נמצאות בשליטה, כעת יש ברשותכם קורא מסך הרבה יותר נוח ויעיל בכל מכשירי ה-Android שלכם.
בואו לחוות את TalkBack לאחר השיפורים האחרונים.

כיצד להשתמש ב-TalkBack

 • • למדו על השימוש הבסיסי

  TalkBack מקריא בקול את הפריט הממוקד. ניתן לשלוט במיקוד על ידי הקשה או החלקה על גבי המסך

 • • שמעו מה מופיע על גבי המסך

  הקישו על המסך באצבע אחת, או חקרו את המסך באמצעות תנועה חופשית תוך כדי נגיעה בו

 • • הפעילו את הפריט שהתמקדתם בו

  הקישו פעמיים באצבע אחת

 • • העבירו את ההתמקדות לפריט אחר

  החליקו שמאלה/ימינה באצבע אחת

  * באפשרותכם ללמוד שיטות שימוש בסיסיות דרך 'הגדרות > נגישות > TalkBack > הגדרות > הדרכה ועזרה'

תכונות ה-Voice Assistant משולבות ב-TalkBack

 • • מחוות של מספר אצבעות


  מחוות של מספר אצבעות להפעלת ה-Voice Assistant זמינות כעת בנוסף למחוות אצבע אחת של TalkBack. הפעילו מיידית את הפונקציות השונות של TalkBack באמצעות מחוות של מספר אצבעות ללא צורך לעבור להגדרות. אם מחווה מסוימת אינה לטעמכם, אתם תמיד יכולים לשנות אותה בכל מצב, בכל עת

  * עברו אל 'נגישות > TalkBack> הגדרות > התאמת אישית של מחוות' כדי לגלות עוד ולשנות את הפעולות של כל מחווה

 • • כיצד להשתמש בכרית המחוות

  שכחתם מחווה? אתם יכולים לבחון ולבדוק מחוות שונות על כרית המחוות. כדי להפעיל את כרית המחוות, הקישו על המסך פעם אחת עם 4 אצבעות

 • • כיצד להשתמש בתפריט הקריאה

  התפריט המהיר של ה-Voice Assistant זמין גם ב-TalkBack החדש. החליקו שלוש אצבעות לכל כיוון - למעלה, למטה, שמאלה, ימינה - כדי לגשת לתפריט הקריאה הזמין. החלקה רציפה של 3 אצבעות תאפשר לכם לבחור במאפייני תפריט הקריאה הרצוי, כגון גרעיניות, מהירות דיבור ושפה מדוברת

  * הגדירו את תפריט הקריאה האישי שלכם דרך 'נגישות> TalkBack> הגדרות> התאמה אישית של תפריט'

 • • הפעלת TalkBack באשף ההתקנה

  כעת תוכלו להפעיל את TalkBack ולהשתמש בו כבר מהמסך הראשון שמופיע עם פתיחת הטלפון. שיטה זו זמינה לאורך כל תהליך אשף ההתקנה

  - לחצו לחיצה ממושכת עם 2 אצבעות
  - לחצו במהירות על מקשי הצד והגברת עוצמת הקול
  - לחצו והחזיקו את מקשי עוצמת הקול

תכונות שימושיות נוספות של TalkBack

תכונות שימושיות נוספות של TalkBack, כגון עריכת טקסט וקיצורי מקשים, מסייעות לכם לשלוט במכשירים שלכם במהירות רבה יותר ובקלות רבה יותר. למדו עוד ב-
הגדרות TalkBack ומדריך שימוש.

 • • ערכו טקסט

  ניתן להשתמש בתכונות עריכה, כגון בחירה, בחירה בהכול, העתקה, גזירה והדבקה באמצעות מחוות.

  * תוכלו למצוא מידע נוסף על מחוות דרך 'הגדרות > נגישות > TalkBack > הגדרות > התאמה אישית של מחוות'

 • • קיצור מקשים

  באפשרותכם לשלוט ב-TalkBack באמצעות מקשי קיצור למקלדת כאשר מחוברת מקלדת Bluetooth או USB.

  * תוכלו למצוא מידע נוסף על מקרא המקלדת דרך 'הגדרות > נגישות > TalkBack > הגדרות > הגדרות מתקדמות > קיצורי מקשים'

השתמשו במחוות TalkBack

לחצו כאן כדי לראות מחוות של אצבע אחת ושל ריבוי אצבעות הנתמכות על ידי TalkBack.

Voice Assistant
ו‏‫ערכת הלימוד‬ של Voice Assistant

Voice Assistant יכול להפוך לעיניים שלך כשאתה משתמש בטלפון. תכונה זו מספקת לך שליטה מלאה בטלפון, גם אם אינך יכול לראות אותו. כאשר Voice Assistant מופעל, הטלפון מספק משוב בדיבור כדי לסייע למשתמשים עיוורים ולקויי ראיה. לדוגמה, היא מתארת את מה שנוגעים בו, בוחרים בו או מפעילים אותו. תוכל גם לערוך טקסט או לשנות הגדרות מסוימות כמו עוצמת קול או קצב הדיבר באמצעות מחוות החלקה והקשה מוכרות.

ניווט בטלפון

בעת אינטרקציה עם פריט על המסך מקיפה אותו תיבת מיקוד. ניתן להשתמש במחוות הקשה והחלקה באמצעות האצבעות כדי לשלוט בהתמקדות. כשתזיז אותו ממקום למקום במסך, Voice Assistant יסביר לך מהו כל פריט.

 • · כדי לשמוע מה נמצא מתחת לאצבע שלך

  הקש על המסך וגרור את האצבע סביבו.

 • · כדי להפעיל פריט

  הקש פעמיים באמצעות אצבע אחת.

 • · כדי להעביר את תיבת המיקוד לפריט אחר על המסך

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות אצבע אחת.

 • · כדי לעבור לדף הבא או הדף הקודם

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי לגלול למעלה או למטה לאורך רשימה

  החלק למעלה או למטה באמצעות שתי אצבעות.

 • · כדי לגלול למעלה או למטה לאורך התוכן שעל נמסך

  החלק מצד לצד באמצעות אצבע אחת (שמאלה ואז ימינה כלי לגלול למעלה, ימינה ואז שמאלה כדי לגלול למטה).

 • · כדי להעביר את תיבת המיקוד לפריט הראשון או האחרון על המסך

  באמצעות אצבע אחת, החלק למעלה ואז למטה כדי לעבור לפריט הראשון, או למטה ואז למעלה כדי לעבור לפריט האחור.

לבצע פעולות במהירות

Voice Assistant מספק קיצורי דרך לפונקציות שנמצאות בשימוש לעיתים קרובות. תוכל לשנות את ההגדרות או לעצור את המשוב הקולי באמצעות כמה מחוות פשוטות.

 • · כדי לשנות את ההגדרות של Voice Assistant

  החלק שמאלה או ימינה באמצעות שלוש אצבעות כדי לבחור בהגדרה שברצונך לשנות (רשומות להלן) ולאחר מכן החלקה מעלה או מטה באצבע אחת כדי להתאים אותן.
  - קצב דיבור: הגבר או האט את קצב הדיבור
  - ניקוד: כלול או השמט ניקוד במשוב הקולי
  - מסך מוחשך: הפעל או כבה את תצוגת המסך
  - גבולות עבים: הפעל או בטל גבולות עבים מסביב למיקוד
  - צבע מחוון מיקוד: בחר בצבע הגבול מסביב למיקוד
  - התראה: פתח או סגור את לוח ההתראות
  - משוב צלילים: הפעל או כבה משוב צלילים
  - משוב ברטט: הפעל או כבה משוב ברטט
  - הקלדה מהירה: השתמש במקלדת Samsung ובלוח המקשים על-ידי הקשה פעם אחת על המקשים
  - התמקד בשמע של דיבור: החלש את העוצמה הקולית של שאר השמע כאשר Voice Assistant מקריא בקול

 • · כדי להתאים את יחידת הטקסט שה-Voice Assistant מקריא

  החלק למעלה או למטה באמצעות שלוש אצבעות כדי לבחור מתוך שלוש יחידות הטקסט שמופיעות להלן, לאחר כן החלק למעלה או למטה באמצעות אצבע אחת כדי ליישם את יחידת הטקסט שנבחרה.
  - תווים: מקריא כל תו
  - מילים: מקריא כל מילה
  - שורות: מקריא שורה אחת בכל פעם
  - פסקה: מקריא פסקה אחת בכל פעם

עריכת טקסט בקלות

עם Voice Assistant תצטרך רק לבצע מחוות החלקה עם האצבעות כדי להעתיק ולהדביק.

 • · כדי להפעיל או לבטל את מצב הבחירה

  הקש פעמיים והחזק באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי לבחור תווים

  החלק כלפי מעלה או מטה באמצעות אצבע אחת כאשר מצב הבחירה מופעל

 • · כדי לחתוך את התווים שנבחרו

  החלק שמאלה באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי להדביק תווים

  החלק ימינה באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי לבחור את כל התווים

  החלק למטה באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי להעתיק את התווים שנבחרו

  החלק למעלה באמצעות שתי אצבעות

 • · כדי להזיז את הסמן לשדה הזנה של טקסט

  לחץ על מקשי הגברה/הפחתה של עוצמת הקול

 • · כדי להעביר סמן ההזנה להתחלה או לסוף

  החלק כלפי מעלה ואז כלפי מטה או כלפי מטה ואז כלפי מעלה באמצעות אצבע אחת

התאמה של Voice Assistant כדי שיתאים לצרכים שלך

Voice Assistant מעניק לך כמה דרכים לגשת למידע.

 • · כדי ש-Voice Assistant יקריא את המידע שמוצג בשורת המצב

  הקש שלוש פעמים באמצעות שתי אצבעות. תוכל גם לבחור במידע מסוים שברצונך לשמוע: זמן, תאריך, עוצמת סוללה, עוצמת אות, מצב Bluetooth.

 • · כדי ש-Voice Assistant יקריא בקול רם את כל הפריטים על המסך, מהראשון עד האחרון.

  הקש על המסך באמצעות שלוש אצבעות.

 • · כדי לשמוע את הפריטים שמופיעים על המסך אחרי הפריט הנבחר, לפי הסדר

  הקש פעמיים באמצעות שלוש אצבעות.

 • · כדי לשמוע ולהעתיק את הדבר האחרון שנאמר על-ידי Voice Assistant

  הקש שלוש פעמים באמצעות שלוש אצבעות.

 • · לחזרה, ביטול או כדי לסגור חלון מוקפץ

  הקש באמצעות ארבע אצבעות או החלק למעלה ואז למטה באמצעות שלוש אצבעות.

 • · כדי לעבור למסך הבית

  הקש פעמיים באמצעות ארבע אצבעות או החלק למטה ואז למעלה באמצעות שלוש אצבעות.

 • · כדי להציג את רשימת היישומים האחרונים

  הקש שלוש פעמים באמצעות ארבע אצבעות.

 • · כדי להשתיק את המשוב הקולי

  הקש פעמיים באמצעות שתי אצבעות

תחילה עבודה עם Voice Assistant

 • · לקבלת ערכת לימוד מלאה ומפורטת

  עבור אל הגדרות > נגישות > ‏‫קורא מסך‬ > ערכת לימוד.

 • · כדי להתאמן על המחוות שלמדת

  עבור אל הגדרות > נגישות > ‏‫קורא מסך‬ > ערכת לימוד-> 1. שימוש בערכת לימוד זו

קיצורי מקשים

קיצורי המקשים הבאים זמינים:

 • · מעבר לפריט הבא

  Alt + חץ ימינה

 • · מעבר לפריט הקודם

  Alt + חץ שמאלה

 • · מעבר לפריט הראשון

  Alt + Ctrl + חץ שמאלה

 • · מעבר לפריט האחרון

  Alt + Ctrl + חץ ימינה

 • · מעבר לחלון הבא

  Alt + Ctrl + חץ למטה

 • · מעבר לחלון הקודם

  Alt + Ctrl + חץ למעלה

 • · הקשה

  Alt + Enter

 • · מגע ממשוך

  Alt + Shift + Enter

 • · מעבר למסך הראשון

  Alt + Delete

 • · מעבר למסך הבית

  Alt + Ctrl + H

 • · מעבר ליישומים אחרונים

  Alt + Ctrl + R

 • · פתיחה של לוח ההודעות

  Alt + Ctrl + N

 • · השבתה או הפעלה של משוב קולי

  Alt + מקש רווח

 • · ביצוע פעולות מיוחדות

  Alt + Shift + מקש רווח

 • · גלילה ‏‫בתפריט המהיר

  Shift + Ctrl + חץ ימינה או שמאלה

 • · שינוי הגדרת אפשרויות של התפריט המהיר

  Ctrl + חץ למעלה או למטה

 • · בחירה ביחידת הטקסט הבאה/הקודמת

  Shift + Ctrl + חץ למעלה או למטה

 • · קריאה מלמעלה

  Alt + Ctrl + Enter

 • · קריאה מהפריט הבא

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • · הצגה של פעולות מותאמות אישית

  Alt + Ctrl + מקש רווח

 • · חיפוש פריטים במסך

  Alt + Ctrl + קו נטוי

 • · קריאה של המידע שמופיע בשורת המצב בקול רם

  Alt + Shift + S

קיצורי מקשים

ניווט באינטרנט

 • · מעבר ללחצן הבא

  Alt + B

 • · מעבר ללחצן הקודם

  Alt + Shift + B

 • · מעבר לבקר הבא

  Alt + C

 • · מעבר לבקר הקודם

  Alt + Shift + C

 • · מעבר לציון הדרך הבא מסוג ARIA

  Alt + D

 • · מעבר לציון הדרך הקודם מסוג ARIA

  Alt + Shift + D

 • · מעבר לתיבת העריכה הבאה

  Alt + E

 • · מעבר לתיבת העריכה הקודמת

  Alt + Shift + E

 • · מעבר לפריט הבא

  Alt + F

 • · מעבר לפריט הקודם

  Alt + Shift + F

 • · מעבר לתמונה הבאה

  Alt + G

 • · מעבר לתמונה הקודמת

  Alt + Shift + G

 • · מעבר לכותרת הבאה

  Alt + H

 • · מעבר לכותרת הקודמת

  Alt + Shift + H

 • · מעבר לכותרת הבאה לפי מספר הכותרת

  Alt + [מספר]

 • · מעבר לכותרת הקודמת לפי מספר הכותרת

  Alt + Shift + [מספר]

 • · מעבר לפריט הבא ברשימה

  Alt + I

 • · מעבר לפריט הקודם ברשימה

  Alt + Shift + I

 • · מעבר לקישור הבא

  Alt + L

 • · מעבר לקישור הקודם

  Alt + Shift + L

 • · מעבר לרשימה הבאה

  Alt + O

 • · מעבר לרשימה הקודמת

  Alt + Shift + O

 • · מעבר לטבלה הבאה

  Alt + T

 • · מעבר לטבלה הקודמת

  Alt + Shift + T

 • · מעבר לתיבת הקומבינציה הבאה

  Alt + Z

 • · מעבר לתיבת הקומבינציה הקודמת

  Alt + Shift + Z

 • · מעבר לתיבת הסימון הבאה

  Alt + X

 • · מעבר לתיבת הסימון הקודמת

  Alt + Shift + X

 • הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.