Globālās navigācijas ceļvedis

Globālās navigācijas joslas lietošana mūsu tīmekļa vietnē

1. Kā atrast apakšizvēlnes mūsu globālās navigācijas joslā

1.1. Lai atrastu kāda elementa apakšizvēlnes globālās navigācijas joslā, spiediet taustiņu Tab, līdz sasniedzat attiecīgo elementu.

Apakšizvēlnes automātiski parādīsies, kad nospiedīsiet taustiņu Enter uz elementa.

Piemēram, lai atrastu “Mobilo ierīču” apakšizvēlnes, spiediet taustiņu Tab, līdz sasniedzat elementu. Jūs atradīsiet vairākas apakšizvēlnes, piemēram, “Viedtālruņi, Planšetdatori, Nēsājamās ierīces, Aksesuāri”, nospiežot taustiņu Enter uz elementa

1.2. Lai pārlūkotu grupas apakšelementus globālās navigācijas joslā, nospiediet taustiņu Tab, kad galvenais elements atrodas fokusā.

Piemēram, dodieties uz “Viedtālruņi” apakšelementiem, nospiediet Tab, kad tastatūras fokuss ir uz šī elementa.

1.3. Ja vēlaties pāriet uz nākamo grupu globālās navigācijas joslā, spiediet taustiņu Tab, lai izietu caur visiem apakšelementiem pašreizējā grupā. Nākamais elements fokusā būs sekojošā grupa.

Piemēram, lai pārietu uz nākamo grupu pēc “Viedtālruņi, Planšetdatori, Nēsājamās ierīces, Aksesuāri”, spiediet Tab, līdz esat izgājis caur visiem apakšelementiem šajā grupā. Ja nospiedīsiet Tab, atrodoties uz pēdējā apakšelementa grupā, tastatūra fokusēsies uz nākamo grupu (“Samsung Pay”).

1.4. Lai atgrieztos pie iepriekšējā elementa globālās navigācijas joslā, turiet taustiņu Shift un vienu reizi nospiediet taustiņu Tab. Tastatūra tiks fokusēta uz iepriekšējā elementa. Varat nospiest Shift+Tab vairākas reizes, lai pēc nepieciešamības virzītos atpakaļ.

Piemēram, lai atgrieztos pie “Viedtālruņi”, kad tastatūras fokuss atrodas uz “Planšetdatori”, vienu reizi nospiediet Shift + Tab.  

2. Kā izmantot meklēšanu mūsu globālās navigācijas joslā

3.1. Ja vēlaties skatīt iepirkumu groza elementus globālās navigācijas joslā, spiediet taustiņu Tab, lai pārvietotos pa izvēlnes elementiem, līdz tastatūra fokusējas uz iepirkumu grozu. Šajā brīdī nospiediet taustiņu Enter, lai izvērstu iepirkumu groza saturu un atklātu grozā esošos produktus.

Ņemiet vērā, ka iepirkumu groza saite būs pieejama globālās navigācijas joslā tikai tad, kad tajā būs pievienoti produkti.

3.2. Lai izņemtu elementu no iepirkumu groza mūsu globālās navigācijas joslā, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, kad iepirkumu grozs ir izvērsts, līdz tastatūras fokuss atrodas uz opcijas “Izņemt no groza”. Šajā brīdī nospiediet taustiņu Enter, lai izņemtu elementu no groza.

Ņemiet vērā, ka iepirkumu groza saite būs pieejama globālās navigācijas joslā tikai tad, kad tajā būs pievienoti produkti.

3.3. Lai turpinātu un norēķinātos mūsu globālās navigācijas joslā, nospiediet taustiņu Tab vairākas reizes, kad iepirkumu grozs ir izvērsts, līdz esat pārvietojies pa visiem produktiem grozā. Kad tastatūras fokuss atrodas uz pēdējā elementa, nospiediet taustiņu Tab, lai pārvietotu tastatūras fokusu uz opciju “Norēķināties”.

Ņemiet vērā, ka iepirkumu groza saite būs pieejama globālās navigācijas joslā tikai tad, kad tajā būs pievienoti produkti.

3. Kā piekļūt iepirkumu grozam un kā to izmantot mūsu globālās navigācijas joslā (valstīs, kuras piedāvā tiešsaistes iepirkšanās opciju)

2.1. Lai fokusētos uz meklēšanu mūsu globālās navigācijas joslā, spiediet taustiņu Tab, līdz esat pārvietojies pa visām pieejamajām izvēlnes opcijām un tastatūra fokusējas uz “Meklēšanas” ikonu, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

2.2. Lai ievadītu terminu meklēšanas laukā mūsu globālās navigācijas joslā, vienu reizi nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss atrodas uz meklēšanas ikonas.

Fokuss tiks pārvietots no meklēšanas ikonas uz meklēšanas ievades lauku. Šajā brīdī varat ierakstīt atslēgas vārdu, ko vēlaties atrast.

2.3. Lai pārlūkotu meklēšanas ieteikumus mūsu globālās navigācijas joslā, nospiediet taustiņu Tab pēc tam, kad esat ievadījis atslēgas vārdu meklēšanas ievades laukā, līdz tastatūra fokusējas uz pirmo ieteikumu sarakstā.

Šajā brīdī varat pāriet uz nākamajiem ieteikumiem, atkal nospiežot taustiņu Tab.

2.4. Lai meklētu ieteikto terminu globālās navigācijas joslā, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss atrodas uz meklēšanas ieteikuma termina.

Jūs nonāksiet meklēšanas rezultātu lapā ar produktiem un saturu, kas atbilst ieteiktajam atslēgas vārdam.

2.5. Lai meklētu precīzu atslēgas vārdu, ko esat ievadījis globālās navigācijas joslā, nospiediet taustiņu Enter pēc tam, kad esat beidzis rakstīt atslēgas vārdu meklēšanas ievades laukā.

Jūs nonāksiet meklēšanas rezultātu lapā ar produktiem un saturu, kas atbilst ievadītajam atslēgas vārdam.

Filtru izvēlnes ceļvedis

Filtru izvēlnes lietošana mūsu tīmekļa vietnē

1. Kā piekļūt filtru izvēlnei vai izlaist to

1.1. Lai piekļūtu filtru izvēlnei, spiediet taustiņu Tab, līdz tastatūras fokuss atrodas uz filtra elementa. Šajā brīdī varat atkal nospiest taustiņu Tab, lai pārietu uz pirmo izvēlnes opciju.

1.2. Lai izlaistu filtru izvēlni, spiediet taustiņu Tab vairākas reizes, kad tastatūras fokuss atrodas uz filtra elementa.

Tastatūras fokuss tiks pārvietots pa filtra grupām. Kad tastatūras fokuss atrodas uz pēdējās filtra grupas, vēlreiz nospiediet taustiņu Tab, lai atstātu filtru izvēlni un pārietu pie nākamā elementa lapā.

2. Kā pārlūkot un atlasīt filtra opcijas

2.1. Lai izvērstu filtra grupu un atklātu filtra opcijas filtru izvēlnē, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss atrodas uz filtra grupas.

Filtra grupa tiks izvērsta, atklājot filtra opcijas.

2.2. Lai filtru izvēlnē pārietu pie filtra grupas pirmās filtra opcijas, nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss atrodas uz filtra grupas.

Fokuss tiks pārvietots uz pirmo filtra opciju attiecīgajā grupā.

2.3. Lai pārietu pie nākamās filtra grupas filtru izvēlnē, nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss atrodas uz iepriekšējās grupas. Ja filtra grupa ir izvērsta, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz pārvietojaties pa visām pieejamajām filtra opcijām šajā grupā.

2.4. Lai pārietu pie nākamās filtra grupas filtru izvēlnē, nospiediet taustiņu Tab, kad tastatūras fokuss atrodas uz iepriekšējās grupas. Ja filtra grupa ir izvērsta, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz pārvietojaties pa visām pieejamajām filtra opcijām šajā grupā.

2.5. Lai pārietu uz iepriekšējo filtra opciju vai grupu filtru izvēlnē, turiet taustiņu Shift un vienu reizi nospiediet taustiņu Tab. Tastatūra tiks fokusēta uz iepriekšējā elementa. Varat nospiest Shift+Tab vairākas reizes, lai pēc nepieciešamības virzītos atpakaļ.

2.6. Lai atlasītu filtra opciju, vienu reizi nospiediet atstarpēšanas taustiņu. Lai atceltu filtra opcijas atlasi, atkal nospiediet atstarpēšanas taustiņu.

3. gadījumu izpēte. Kā notīrīt visus atlasītos filtrus

3.1. Lai piekļūtu opcijai “ATIESTATĪT FILTRUS” filtru izvēlnē, vairākas reizes nospiediet taustiņu Tab, līdz esat pārvietojies pa visiem pieejamajiem filtriem. Kad tastatūras fokuss atrodas uz pēdējā filtra, nospiediet taustiņu Tab, lai pārvietotu tastatūras fokusu uz opciju “ATIESTATĪT FILTRUS”.

3.2. Lai notīrītu visus atlasītos filtrus filtru izvēlnē, vienu reizi nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss atrodas uz opcijas “ATIESTATĪT FILTRUS”. Visas iepriekš atlasītās filtra opcijas tiks notīrītas.

Pāriešanas saišu ceļvedis

Pāriešanas saišu lietošana mūsu tīmekļa vietnē

1. Piekļūšana pāriešanas saitēm un to izmantošana

1.1. Pāriet uz saturu. Šī pāriešanas saite ir pirmā saite, ko sastopat visās mūsu lapās, nospiežot taustiņu Tab. Ja vēlaties izlaist mūsu globālās navigācijas joslu un pāriet tieši uz lapas satura sadaļu, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss atrodas uz saites “Pāriet uz saturu”.

1.2. Pāriet uz piekļūstamības palīdzību. Šī pāriešanas saite ir otrā saite, ko sastopat visās mūsu lapās, kad pārlūkojat, izmantojot taustiņu Tab. Ja vēlaties izlaist visu lapu un pāriet tieši uz piekļūstamības palīdzības saiti kājenes izvēlnē, nospiediet taustiņu Enter, kad tastatūras fokuss atrodas uz saites “Pāriet uz piekļūstamības palīdzību”