Globālās navigācijas ceļvedis

Globālās navigācijas joslas lietošana mūsu tīmekļa vietnē

Apakšizvēļņu atrašana mūsu globālās navigācijas joslā

1. DARBĪBA

Lai aplūkotu kāda izvēlnes elementa apakšizvēlnes globālās navigācijas joslā, piespiediet taustiņu Tab, līdz sasniedzat attiecīgo elementu. Kad elements ir atlasīts, lai atvērtu tā apakšizvēlnes, piespiediet taustiņu Enter un izmantojiet taustiņu Tab, lai atlasītu nākamo apakšizvēlni.

Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Mobilās ierīces” attēls. Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Mobilās ierīces” attēls.

2. DARBĪBA

Lai pārietu uz nākamo elementu grupu globālās navigācijas joslā, atkārtoti spiediet taustiņu Tab, līdz pārejat pāri visiem apakšelementiem pašreizējā grupā. Nākamais atlasītais elements būs nākamā elementu grupa.

Piemēram, lai pārietu uz nākamo izvēlnes grupu, atkārtoti spiediet taustiņu Tab, līdz izejat caur visiem apakšelementiem pašreizējā grupā. Atrodoties uz grupas pēdējā apakšelementa un piespiežot taustiņu Tab, tiek atlasīts nākamās grupas galvenais elements.

Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Samsung Pay” attēls. Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Samsung Pay” attēls.

3. DARBĪBA

Lai atgrieztos pie iepriekšējā elementa globālās navigācijas joslā, turiet taustiņu Shift un vienu reizi nospiediet taustiņu Tab. Tādējādi tiek atlasīts iepriekšējais elements. Varat nospiest taustiņu kombināciju Shift+Tab vairākas reizes, lai pēc nepieciešamības virzītos atpakaļ. Piemēram, lai atgrieztos pie “Galaxy S”, kad tastatūra ir atlasījusi “Galaxy Note”, vienu reizi nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Tab.

Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Galaxy Note” attēls. Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas izvēlnes “Galaxy Note” attēls.

4. DARBĪBA

Lai aizvērtu apakšizvēlnes, izmantojot taustiņu Tab, pārvietojieties uz izvēlnes aizvēršanas ikonu un piespiediet taustiņu Enter.

Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas aizvēršanas pogas attēls. Palielināts Samsung.com globālās navigācijas joslas aizvēršanas pogas attēls.

Apakšizvēļņu atrašana mūsu globālās navigācijas joslā, izmantojot mobilo ierīci