Kā nomainīt Samsung ledusskapja durvju virzienu

Reizēm var gadīties, ka nepieciešams noņemt ledusskapja durvis vai mainīt to virzienu, lai varētu ledusskapi pārvietot, labot vai veikt citas darbības. Zemāk ir sniegtas norādes par durvju virziena maiņu. Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Durvju virziena maiņa (ja nepieciešama)

Nepieciešamie instrumenti

necessary tools

Netiek nodrošināti

Papildu detaļas

Plakanais skrūvgriezis

Krustiņu skrūvgriezis

11 mm uzgriežņu atslēga 

8 mm muciņu skrūvgriezis

5 mm seškanšu skrūvgriezis

Eņģes vāciņš

Durvju vāciņš

Pamācība

1. solis. Pirms durvju virziena maiņas atslēdziet ledusskapi no strāvas un izņemiet visu no ledusskapja.

2. solis. Ar smalku skrūvgriezi noņemiet kreiso vāciņu.

3. solis. Izmantojiet smalku skrūvgriezi, lai uzmanīgi atāķētu un noņemtu eņģes vāciņu, cenšoties to nesabojāt.

4. solis. Noņemiet vada pārsegu un durvju vāciņu.

5. solis. Korpusa atvienošana.

Piezīme. Durvis ir smagas, nesavainojiet sevi to noņemšanas laikā.

6. solis. Atvienojiet vadus.

7. solis. Izskrūvējiet augšējās eņģes divas skrūves.

Piezīme. Darbības laikā centieties nesabojāt vadu.

8. solis. Izņemiet ledusskapja durvis no vidējās eņģes.

9. solis. Noņemiet vidējo eņģi, izmantojot 5 mm seškanšu skrūvgriezi (divas skrūves) un krustiņu skrūvgriezi (viena skrūve).

10. solis. Noņemiet saldētavas durvis no apakšējās eņģes.

11. solis. Pārlieciet uzliku pretējā pusē.

Piezīme. Uzlikas maiņas laikā centieties nesaskrāpēt durvis.

12. solis. Novietojiet durvis drošā vietā, cenšoties tās nesabojāt.

13. solis. Ledusskapja un saldētavas durvju apakšā ir automātiskās aizvēršanās svira un skrūves, kuras ir nepieciešams pārvietot.

Piezīme. Darbības laikā centieties nesavainot sevi.

14. solis. Uzmanīgi novietojiet ledusskapi ar aizmuguri uz leju, lai varētu nomainīt apakšējo eņģi un atbalsta kājiņas.

15. solis. Pārvietojiet skrūvju uzlikas.

Piezīme. Centieties nesabojāt ledusskapi.

16. solis. Salieciet vidējo eņģi, izmantojot 5 mm seškanšu skrūvgriezi un krustiņu skrūvgriezi.

Piezīme. Nenotīriet eļļu no vidējās eņģes.

17. solis. Salieciet vidējo eņģi, izmantojot 5 mm seškanšu skrūvgriezi.

Piezīme. Atverot vai aizverot durvis, var būt dzirdams neliels troksnis.

18. solis. Pārlieciet apakšējo eņģi un atbalsta kājiņu pretējā pusē.

19. solis. Nomainiet durvju vada virzienu uz pretējo pusi.

Piezīme. Darbības laikā centieties nesavainot sevi.

20. solis. Paceliet ledusskapi vertikālā pozīcijā.

21. solis. Uzliek durvju vāciņu.

22. solis. Samaina ledusskapja un saldētavas durvju paplāksnes novietojumu.

23. solis. Atvieno ledusskapja un saldētavas paplāksnes un pievieno tās atpakaļ, pirms tam pagriežot par 180°.

24. solis. Uzlieciet durvju vada pārsegu.

25. solis. Ielieciet augšējo eņģi.

Piezīme.

  • Pārliecinieties, ka durvju paplāksnes ir uzliktas pareizi. Pretējā gadījumā var būt dzirdami trokšņu vai rasties rasa, kas ietekmēs ierīces darbību.
  • Durvis ir smagas, nesavainojiet sevi.
  • Darbības veikšanā ieteicams piedalīties vismaz divām personām.

26. solis. Pievienojiet vadus.

27. solis. Ievietojiet vadu.

28. solis. Uzliek vāciņu.

Piezīme. Pēc durvju virziena maiņas procesa pabeigšanas neslēdziet ledusskapi uzreiz pie strāvas un pagaidiet vismaz vienu stundu.

Piezīme.

  • mēs iesakām šo procedūru veikt 2 personām kopā.
  • Ja tas ir iespējams un ja likums to nosaka, pirms iekārtas ieslēgšanas ir jāveic elektrības drošības pārbaude.

Paldies par jūsu atsauksmēm