Kā ar pulti nomainīt displejā redzamo temperatūru uz telpas temperatūru?

2021. gada jaunajā gaisa kondicioniera modelī AR9500T (AR**A**) displejā redzama iestatītā temperatūra nevis pašreizējā telpas temperatūra. (AR9500T RAC rāda temperatūru iekštelpu 88 segmentu displeja panelī.) Ja vēlaties redzēt pašreizējo temperatūru, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

  • 1. darbība. Pēc iekštelpu iekārtas ieslēgšanas 5 sekundes turiet nospiestu kustīgo pogu (kreisā/labā puse), līdz atskan signāls.
5 sekundes turiet nospiestu kustīgo pogu.
  • 2. darbība. Pēc tam temperatūras veids nomainīsies uz pašreizējo temperatūru.
Pašreizējā temperatūra.
  • 3. darbība. Mainot temperatūru ar tālvadības pulti, iekštelpu iekārta rāda iestatīto temperatūru 5 sekundes un tad pārslēdz to uz pašreizējo temperatūru.
Iestatītā temperatūra.

Piezīme.

  • Tiklīdz temperatūras veids tiek nomainīts, tas paliek nemainīgs pēc tā iespējošanas/atspējošanas vai iekārtas atvienošanas.
  • Ja vēlaties nomainīt režīmu uz iepriekšējo, izpildiet 1.–3. darbību.

Paldies par jūsu atsauksmēm