Kā atslēgt demonstrācijas režīmu ledusskapī?

Demonstrācijas režīms (saukts arī par izstādes režīmu, dzesēšanas režīmu vai veikala režīmu) parasti tiek izmantots situācijā, kad ledusskapis tiek izstādīts veikalā. Tādējādi klienti var brīvi izpētīt iekārtas iekšpusi un ārpusi. Demonstrācijas režīmā ledusskapis iedegas un atstāj iespaidu, ka darbojas. Tomēr dzesēšanas funkcija ir atspējota, un vadības panelis ieslēdzas, bet nedarbojas.

Ja ledusskapis netiek dzesēts vai displejā parādās paziņojums "O FF" vai "OF OF", pārbaudiet, vai ledusskapis neatrodas demonstrācijas režīmā. Ja vēlaties atslēgt demonstrācijas režīmu, izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

OFF rādījums, kad ir aktivizēts demonstrācijas režīms.

Vispārējs ledusskapis (izņemot modeli Family Hub)

1. darbība. Vienlaicīgi turiet nospiestu 1. pogu un 2. pogu, līdz atskan signāls.

Pieskarieties 2 pogām.

Piezīme. 1. un 2. poga – pogas, kas augstāk attēlā atzīmētas ar cipariem 1 un 2.

2. darbība. Ja demonstrācijas režīms netiek izslēgts pēc iepriekš aprakstītās darbības veikšanas, vienlaicīgi turiet nospiestu 1. pogu2. pogu un 4. pogu, līdz atskan signāls.

Pieskarieties 3 pogām.

3. darbība. Pārbaudiet displejā redzamo pašreizējo temperatūru, kad demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Piezīme. Displejā redzamā informācija var atšķirties atkarībā no valsts un/vai ledusskapja modeļa, taču nospiežamās pogas atrašanās vieta nemainās.

Family Hub

1. darbība. Pieskarieties pie Lietotnes, atveriet lietotni Ledusskapja pārvaldnieks un tad pieskarieties pie Ledusskapja iestatījumi.

Lietotne Ledusskapja pārvaldnieks.

2. darbība. Pieskarieties pie Dzesēšana Deaktivizēta un pēc tam pie Turpināt.

Dzesēšanas režīma deaktivizēšana.

Paldies par jūsu atsauksmēm