Kā lietot veļas mazgājamās mašīnas funkciju Delay End?

Funkcija Delay End ļauj iestatīt veļas mazgājamo mašīnu tā, lai automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties laika aizkavi no 1 līdz 24 stundām (ar 1 stundas intervāliem). Parādītā stunda nozīmē laiku, kad mazgāšana tiks pabeigta.

Kā iestatīt funkciju Delay End

1. darbība. Atlasiet ciklu. Pēc tam vajadzības gadījumā nomainiet cikla iestatījumus.

Atlasiet ciklu.

2. darbība. Spiediet pogu "Delay End" (vai pogu +/-), kamēr tiek iestatīts vēlamais beigu laiks.

Nospiediet pogu Delay End.

3. darbība. Turiet nospiestu pogu "Start/Pause" (Sākt/apturēt). Mirgos funkcijas Delay End indikators un veļas mazgājamā mašīna pagriezīs cilindru, lai noteiktu veļas svaru, ja izvēlētajam ciklam iestatīta svara noteikšanas funkcija. Kad tas būs izdarīts, parādīsies jūsu iestatītais laiks ar darbojošos taimeri.

Turiet nospiestu pogu "Start/Pause" (Sākt/apturēt).

Padoms.  Lai atceltu funkciju Delay End, restartējiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu "Power" (Ieslēgšana). 

Piemērs, kā izmantot funkciju Delay End reālajā dzīvē

Ja vēlaties pabeigt 2 stundu ciklu pēc 3 stundām, pievienojiet opciju Delay End pašreizējam ciklam ar 3 stundu iestatījumu un nospiediet pogu "Sākt/Apturēt" uz plkst. 14.00. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties plkst. 15.00 un beidz darboties plkst. 17.00. Tālāk parādīts šī piemēra laika grafiks.

Funkcijas Delay End laika grafika piemērs reālajā dzīvē.

Paldies par jūsu atsauksmēm