Kā notīrīt veļas mazgāšanas mašīnas tvertni un durvju blīves?

Veļas mašīnas tvertnes iekšpuses tīrīšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, lai saglabātu jūsu iemīļotās drēbes un arī veļas mašīnu. Turklāt tā var palīdzēt likvidēt baktērijas un saglabāt veselību. Lai saglabātu veļas mašīnas veiktspēju un likvidētu baktērijas, vismaz reizi mēnesī iztīriet tvertni.

Tīriet tvertni ar šim nolūkam paredzēto funkciju

ECO DRUM CLEAN un ECO DRUM CLEAN+ funkcija ir mašīnas pašattīrīšanās cikls, lai notīrītu pelējumu vai netīrumus, kas varētu būt uzkrājušies tvertnē. Tas uzturēs veļas mašīnu tīru, lai novērstu tās stāvokļa pasliktināšanos un pagarinātu tās darbmūžu. Šo ciklu ieteicams veikt regulāri, lai iztīrītu tvertni un likvidētu baktērijas.Parasti tvertnes mazgāšanas cikls (Eco Tub clean, Clean Tub cikls) ir tas pats, kas ECO DRUM CLEAN funkcija.

 

 • Šajā ciklā ūdens tiek uzsildīts no 60°C līdz 70°C temperatūrai, un nomazgāti arī uz durvju gumijas blīves uzkrājušies netīrumi.
 • Pēc katrām 40 mazgāšanas reizēm uz vadības paneļa mirgo atgādinājums ECO DRUM CLEAN+.
 • Ieteicams regulāri veikt tīrīšanu, izmantojot ECO DRUM CLEAN+ funkciju. Ja atskan trauksmes signāls, iztīriet arī netīrumu filtru.
 • ECO DRUM CLEAN ciklā var izmantot tikai beigu atlikšanas funkciju “Delay End”. 
 • ECO DRUM CLEAN cikla laikā ūdens temperatūra ir iestatīta uz temperatūru 70°C. Ūdens temperatūru nevar mainīt.
 • Nekad neizmantojiet ECO DRUM CLEAN ciklu, kad veļas mašīnā atrodas veļa. Tas var sabojāt veļu vai radīt veļas mašīnas darbības traucējumus.

 

Tīrīšanas procedūras

1. solis Lai ieslēgtu veļas mašīnu, nospiediet barošanas pogu.
2. solis Grieziet cikla selektoru, lai izvēlētos ECO DRUM CLEAN ciklu.

3. solis Nospiediet pogu Start/Pause, lai sāktu ECO DRUM CLEAN ciklu. 

Piezīme: 

 • Vadības paneļa dizains var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet ir pieejams arī jūsu valsts valodā. 
Brīdinājumi par tīrīšanas līdzekļa lietošanu ECO DRUM CLEAN ciklā

Izmantojot ECO DRUM CLEAN ciklu, varat tīrīt tvertni bez tīrīšanas līdzekļa. 

Ja labāku rezultātu sasniegšanai vēlaties lietot tīrīšanas līdzekli, precīzi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.Ir divu veidu — pulverveida un šķidri tvertnes tīrīšanas līdzekļi. Tvertnes tīrīšanai lietojiet tikai ieteikto tīrīšanas līdzekli.

 

 • Lai izmantotu šķidro tīrīšanas līdzekli, ielieciet tam paredzēto tekni tīrīšanas līdzekļa atvilktnes galvenā tīrīšanas līdzekļa nodalījumā un ielejiet tajā šķidro tīrīšanas līdzekli.
 • Tā kā tīrīšanas līdzeklis ar hlora balinātāju var mainīt veļas krāsu, lietojiet tikai tīrīšanas līdzekļus ar skābekļa balinātāju. 
 • Ieteicams izmantot tikai10% no tīrīšanas līdzekļa ražotāja ieteiktā tvertnes tīrīšanas līdzekļa daudzuma. 

Piezīme: Eco Drum Clean ciklā nekad nelietojiet parasto veļas mazgāšanas līdzekli.

ECO DRUM CLEAN automātiskās trauksmes funkcija

 • Ja pēc mazgāšanas tvertnei vajadzīga tīrīšana, apmēram 60 minūtes būs redzams ECO DRUM CLEAN trauksmes ekrāns. Šādā gadījumā izņemiet veļu no veļas mazgāšanas mašīnas un iztīriet tvertni, veicot ECO DRUM CLEAN ciklu. 
 • Ja neveiksit ECO DRUM CLEAN ciklu, ECO DRUM CLEAN trauksmes ekrāns joprojām būs redzams vēl 5 mazgāšanas reizes. 
 • Ja neveiksit ECO DRUM CLEAN ciklu pēc 6 mazgāšanas reizēm, ECO DRUM CLEAN trauksmes ekrāns vairs neparādīsies. 
 • Ņemiet vērā, ka tas nenorāda uz traucējumiem veļas mašīnas darbībā. 
 • Lai gan ECO DRUM CLEAN automātiskās trauksmes funkcija parasti darbojas reizi mēnesī, trauksmes biežums var atšķirties atkarībā no veļas mazgāšanas mašīnas lietošanas biežuma.

Durvju un durvju blīves regulāra tīrīšana

 

Veļas mazgāšanas mašīnas tvertnei jāpārbauda apkārt atveres malai ieliktā gumijas blīve. Ir daudz gadījumu, kad ūdens uzkrāšanās dēļ gumijas blīvē veidojas pelējums. Pēc gumijas blīves notīrīšanas ar mīkstu birsti un virtuves dvieli ir jāatver un jātur vaļā veļas mazgāšanas mašīnas durvju iekšpuse, kamēr ūdens ir izžuvis.Izmantojiet mīkstu drāniņu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni uz veļas mazgāšanas mašīnas.

 

 • Atveriet veļas mazgāšanas mašīnas durvis un izņemiet no tās visu veļu vai priekšmetus.
 • Pārbaudiet, vai uz pelēkās krāsas blīves starp durvju atveri un tvertni nav netīrumu.
 • Pavelciet blīvi atpakaļ, lai pārbaudītu visas vietas zem blīves, kā arī to, vai zem tās nav svešķermeņu.
 • Notīriet blīves rajonu ar mīkstu birsti, virtuves dvieli vai mitru drāniņu.
 • Ja blīves rajonu nepieciešams tīrīt ar tīrīšanas līdzekli, sajauciet šķidru hlora balinātāju ar siltu krāna ūdeni. 
 • Noslaukiet blīves rajonu ar atšķaidītā šķīdumā samitrinātu drāniņu.
 • Pēc blīves rajona notīrīšanas rūpīgi noslaukiet to ar sausu drāniņu un atstājiet nožūt.

Piezīme:

 • ilgstošas tīrīšanas laikā valkājiet gumijas cimdus un ievērojiet ražotāja norādījumus par balinātāja pareizu lietošanu.
 • Durvju blīve var tikt deformēta, ja durvju tīrīšanai lietojat hlora balinātāju vai citus tīrīšanas līdzekļus.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm