Ko darīt, ja no vadu austiņām neskan skaņa

Ja esat pieslēguši vadu austiņas, bet nedzirdat skaņu no Galaxy ierīces, austiņas var būt bojātas vai var būt problēma ar ierīces austiņu portu. Lai novērstu problēmas, skatiet turpmāk sniegtos norādījumus.

Pirms izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem pārliecinieties, ka jūsu ierīces programmatūra un saistītās programmas ir atjauninātas uz jaunāko versiju. Mobilās ierīces programmatūras atjaunināšanai izpildiet tālāk minētās darbības.

1. solis. Atveriet Iestatījumi > Programmatūras atjaunināšana.

2. solis. Pieskarieties pogai Lejupielādēt un instalēt.

3. solis. Izpildiet ekrānā attēlotos norādījumus.

Novērsiet vienkāršākās austiņu problēmas

Pārbaudiet vai vadu austiņām nav fiziski bojājumi Ja audio kontakts ir saliekts vai salauzts vai vads ir bojāts vai atsegts, no austiņām var nebūt dzirdams audio.

salocīts vads salocīts vads

Pārbaudiet, vai audio kontakts nav saliekts.

bojāts vads bojāts vads

Pārbaudiet, vai vads nav bojāts.

  • Pat ja nav redzami fiziski bojājumi, austiņas var būt bojātas. Ja jums ir cita ierīce, kuru varat pievienot austiņām, izmēģiniet to ar konkrēto ierīci.
  • Pārbaudiet, vai austiņas ir pilnībā ievietotas ierīces skaņas portā. Ja tās nav ievietotas pilnībā, austiņas var nebūt atpazītas un skaņa var tikt atskaņota ierīces skaļruņos.
Austiņu kontakts nav pilnībā ievietots Austiņu kontakts nav pilnībā ievietots

Austiņu kontakts nav pilnībā ievietots.

Austiņu kontakts ievietots pilnībā Austiņu kontakts ievietots pilnībā

Austiņu kontakts ievietots pilnībā.

Ierīces piederumi var liegt austiņu pilnīgu ievietošanu. Pirms austiņu iespraušanas noņemiet ierīces vāciņus vai uzlīmes.

Nospiediet sānos esošo skaļuma regulēšanas pogu, lai pārbaudītu vai tā darbojas.

nospiediet skaļuma regulēšanas pogu

Ja jums ir rezerves austiņas, pievienojiet tās ierīcei, lai pārbaudītu, vai tās darbojas. Ja problēma netiek atrisināta, iespīdiniet gaismu ierīces austiņu ligzdā un pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja adatas ir salocītas, nepieciešams remonts. Lai pieteiktu remontu, izmantojiet Atbalsta Centrs.

ievieto austiņas

Ievērībai!

  • Skaļuma regulēšanas pogas un austiņu ligzdas atrašanās vieta dažādu modeļu ierīcēs var atšķirties.

Skaņas režīmā zvanu toņa un paziņojumu skaņas tiek izvadītas gan austiņās, gan arī skaļrunī. Ja vēlaties, lai skaņa tiek izdota tikai no austiņām, nomainiet skaņas režīmu, izpildiot tālāk norādītās darbības.

Kā nomainīt skaņas režīmu

  • Vibrēt: Vibrē pie paziņojuma saņemšanas. Jūsu ierīce var atskaņot skaņas no mūzikas un video.
  • Bez skaņas: Paziņojuma saņemšanas gadījumā skaņas netiek radītas un ierīce nevibrē. Jūsu ierīce var atskaņot skaņas no mūzikas un video.
Skaņas un vibrācijas izvēlne Skaņas un vibrācijas izvēlne

1. solis. Atveriet sadaļu “Iestatījumi” un pieskarieties iespējai “Skaņa un vibrācija”.

Vibrācijas režīms Vibrācijas režīms

2-1. solis. Izvēlieties iespēju “Vibrēt”.

Klusuma režīms Klusuma režīms

2-2. solis. Vai izvēlieties iespēju “Bez skaņas”.

Ievērībai! Ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlne var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas.

Kā izmantot Samsung Members lietotni

Ja radušās problēmas ar Samsung mobilo ierīci, planšetdatoru vai valkājamo ierīci, varat nosūtīt savu jautājumu, izmantojot programmu Samsung Members. Uzziniet vairāk par kļūdas ziņojuma nosūtīšanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm