Kā rīkoties, ja ar jūsu Galaxy ierīci nevar veikt vai saņemt zvanus?

Ja nevarat veikt zvanus no Galaxy ierīces, cēlonis var būt bojāta SIM karte, problēma ar kontu vai operatoru vai ierīces iestatījumi. Lai atrastu risinājumu, izmantojiet zemāk redzamos padomus. 

Kā rīkoties, ja ar jūsu Galaxy ierīci nevar veikt vai saņemt zvanus ?

Pirms izmēģināt kādu no tālāk minētajiem ieteikumiem pārliecinieties, ka jūsu ierīces programmatūra un saistītās programmas ir atjauninātas uz jaunāko versiju. Mobilās ierīces programmatūras atjaunināšanai izpildiet tālāk minētās darbības.

1. solis. Atveriet Iestatījumi > Programmatūras atjaunināšana.

2. solis. Pieskarieties pogai Lejupielādēt un instalēt.

3. solis. Izpildiet ekrānā attēlotos norādījumus.

Pārbaudiet mobilā tīkla pārklājumu un pakalpojumu statusu

Problēmas saistībā ar zvanu savienojumu nodrošināšanu var izraisīt vājš mobilais signāls vai traucējumi jūsu mobilā sakaru operatora darbībā.

 • Sliktas mobilo tīklu uztveršanas gadījumā ekrāna augšējā labajā stūrī būs attēloti maz vai neviens tīkla stabiņš. Šādā gadījumā pārvietojieties uz vietu ar spēcīgāku signālu.
nav tīkla stabiņu

Pie vāja signāla ir redzami daži tīkla stabiņi vai pat neviens.

 • Pārbaudiet, ka konts ir labā stāvoklī.
 • Jūsu ierīce var saskarties ar īslaicīgām problēmām ar signālu uztveršanu no mobilo tīklu torņa. Pārlādējiet ierīci.

 • Turiet nospiestas Ieslēgšanas (Power) un Skaļuma samazināšanas (Volume down) pogas, līdz uz ekrāna būs redzama restartēšanas iespēja. Ja jūsu ierīcei ir kādas ar aparātprogrammatūru saistītas problēmas, restartējot tās tiks atrisinātas.
Ekrāns, kurā piedāvātas iespējas ierīci izslēgt, restartēt vai izmantot ārkārtas režīmā.
 • Mobilajā ierīcē atveriet Ātro iestatījumu paneli, no ekrāna augšas pavelkot uz leju. Augšējā labajā stūrī piespiežot ikonu Izslēgt, jums tiks piedāvāta iespēja restartēt.
Ātro iestatījumu ekrāns ar izceltu Izslēgšanas ikonu.

Ierīces iestatījumi var traucēt spēju veikt vai saņemt zvanus. Pārbaudiet, vai nav ieslēgts Lidmašīnas režīms vai ierīce nebloķē zvanus no nezināmiem vai privātiem numuriem.

Izslēdziet Lidmašīnas režīms

1. solis. Atveriet sadaļu “Iestatījumi” un pieskarieties iespējai “Savienojumi”.

2. solis. Ja ir ieslēgts Lidmašīnas režīms, izslēdziet to un pārbaudiet, vai savienojums nestabilizējas.

Izslēdziet lidmašīnas režīmu

Pārbaudiet, vai ierīce nebloķē nezināmus vai privātus numurus

pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 1. solis pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 1. solis

1. solis. Atveriet lietotni “Tālrunis” un pieskarieties papildiespējām (trīs punktiem augšējā labajā stūrī).

pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 2. solis pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 2. solis

2. solis. Pieskarieties izvēlnei “Iestatījumi”.

pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 3. solis pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 3. solis

3. solis. Pieskarieties iespējai “Numuru bloķēšana”.

pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 4. solis pārbaudes, vai ierīce nebloķē nezināmus numurus, 4. solis

4. solis. Izslēdziet iespēju “Bloķēt nezināmus/privātos numurus” un pārbaudiet, vai varat saņemt zvanus.

Zvanu kvalitāti var ietekmēt bojāta SIM karte. Pārbaudiet, vai SIM karte nav bojāta vai nepareizi ievietota.

Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 1 Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 1

1. solis. Izslēdziet ierīci un pie SIM kartes ligzdas mazajā caurumā ievietojiet izgrūdēju. Izgrūdējs ir iekļauts pirkuma komplektācijā.

Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 2 Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 2

2. solis. Izstumiet kartes ligzdu.

Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 3 Pārbaudiet un apskatiet SIM kartes ligzdu 3

3. solis. Pārbaudiet, vai SIM karte nav bojāta, un bojājumu neesamības gadījumā ievietojiet to atpakaļ.

Ievērībai!

 • SIM kartes ligzdas atrašanās vieta dažādos ierīču modeļos var atšķirties.
 • Lai pārbaudītu SIM karti, sazinieties ar mobilā tīkla operatoru. Ja cita ierīce tuvumā izmanto to pašu tīkla operatoru, varat pārbaudīt SIM karti šajā ierīcē.
 • Ja problēma netiek novērsta pēc derīgas SIM kartes uzstādīšanas, restartējiet ierīci. Var būt nepieciešams restartēt ierīci vairākas reizes.

Pamēģiniet izmantot SIM karti citā ierīcē

 • Lai pārbaudītu savu SIM karti, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru. Ja tuvumā ir vēl kāda ierīce, kas izmanto to pašu operatoru, varat pārbaudīt savu SIM karti, izmantojot šo ierīci.
 • Ja pēc SIM kartes saglabāšanas citā ierīcē problēma saglabājas, lūdzu, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai to nomainītu.


Pamēģiniet izmantot citu SIM karti ierīcē, kas nevar saņemt tālruņa zvanus.

Veiciet šādas darbības, lai savā ierīcē atiestatītu lietotņu preferences:

1 Atveriet iestatījumu lietotni.
 Atveriet savā ierīcē Iestatījumu.
2 Izvēlieties Lietotnes (Apps).
Ekrānā tiek izceltas lietotnes.
3 Uzspiediet uz izvēlnes (trīs punkti augšējā labajā stūrī).
Augšējā labajā stūrī izcelti trīs punkti.
4 Izvēlieties Atiestatīt lietotnes preferences (Reset app preferences).
Uz ekrāna izceltas lietotnes preferences.
5 Izlasiet iznirstošo paziņojumu un izvēlieties Atiestatīt (Reset).
Iznirstošajā paziņojumā izcelta Atiestatīšanas iespēja.

Drošais režīms ir diagnostikas rīks, ar kura palīdzību identificēt un salabot ar jūsu ierīci saistītās problēmas. Drošā režīma laikā jūs varat darbināt savu ierīci, izmantojot tās pamata saskarni ar vienkāršotām izvēlnēm un bez vairuma trešo personu lietotņu.

Lai pārslēgtu jūsu ierīci Drošajā režīmā, veiciet šādas darbības:

1 Izslēdziet ierīci, turot nospiestas Ieslēgšanas (Power) un Skaļuma samazināšanas (Volume down) pogas, tiek attēlota izslēgšanas opcija.
2 Restartējiet ierīci.
3 Kad tiek attēlots Samsung logotips, nospiediet un turiet nospiestu Skaļuma samazināšanas (Volume down) taustiņu.

Vai arī:

1 Nospiediet un turiet Ieslēgšanas taustiņu.
2 Piespiediet un turiet Izslēgšanas pogu.
3 Izvēlieties opciju Drošais režīms (Safe Mode).
4 Jūsu tālrunis ieslēgsies Drošajā režīmā.

Pamēģiniet piezvanīt, kad jūsu tālrunis darbojas Drošajā režīmā. Ja varat veikt zvanu, kad jūsu tālrunis darbojas Drošajā režīmā, tas nozīmē, ka problēmas rada lietotne.

Lai Drošo režīmu izslēgtu, vienkārši restartējiet savu ierīci

Ja esat nesen nomainījis tīkla operatoru, bet saglabājāt tālruni, jums var būt nepieciešamība sazināties ar pašreizējo operatoru, lai ierīce tiktu pārprogrammēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu atbalstu.

Lūdzu, ievērojiet: Ja pēc šo darbību veikšanas joprojām ir problēmas ar ierīci, lūdzu, apmeklējiet vietni Samsung Support.

Kā izmantot Samsung Members lietotni

Ja radušās problēmas ar Samsung mobilo ierīci, planšetdatoru vai valkājamo ierīci, varat nosūtīt savu jautājumu, izmantojot programmu Samsung Members. Uzziniet vairāk par kļūdas ziņojuma nosūtīšanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm