ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ

08.01.2020 မှ ~ 18.01.2020 အတွင်းသာတရားဝင်ပါသည်

Samsung New Year Promotion 2020 Samsung New Year Promotion 2020

Samsung ရဲ့ New Year Promotion မှာ Samsung Smartphone များဝယ်ယူရင်း လက်ဆောင်များပြန်လည်ရယူ လိုက်ကြပါစို့။

Samsung New Year Promotion 2020 Samsung New Year Promotion 2020

ဝယ်ယူနိုင်မည့် Samsung Brand Shop များ၏
လိပ်စာများကို အောက်ပါ Samsung Brand Shops အား နှိပ်၍ ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်