မိသားစုဝင်၏ စမတ်ဖုန်းကို SmartThings Find တွင် ဘယ်လိုစာရင်းထည့်သွင်းရမလဲ။

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 16.04.2022
Family using SmartThings Find in the smartphones.

အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား SmartThings ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် SmartThings Find တွင် ဖိတ်ခေါ် ထားသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စက်ပစ္စည်းနေရာများကိုမျှဝေနိုင်လိမ့်မည်။ 

  • အကယ်၍ သင်သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် Galaxy SmartTag ကိုမျှဝေပါက သင်၏ Galaxy SmartTag ၏တည်နေရာကို မျှဝေထားသောအဖွဲ့ဝင်မှ တည်နေရာအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ခြေရာခံလိမ့်မည်။ အခြားအဖွဲ့ဝင်သည်လည်း ဤအင်္ဂါရပ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်အတွက် တည်နေရာမျှဝေခြင်းကို ခွင့်ပြုထားရမည်။
  • အခြားအဖွဲ့ဝင်များကမျှဝေထားသော စက်ကိရိယာများအတွက် SmartThings Find မျက်နှာပြင်အောက်ခြေရှိ အဖွဲ့ဝင်များ၏ စက်ကိရိယာများ တက်ဘ် ကိုကြည့်ပါ။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Member's devices selected in SmartThings Find. Member's devices selected in SmartThings Find.

အဆင့် ၁။ SmartThings Find > “Members’ devices”
ကိုရွေးချယ်ပါ။

Invite member selected in SmartThings Find. Invite member selected in SmartThings Find.

အဆင့် ၂။ "Invite member" ကိုရွေးချယ်ပါ။

Screen to invite a member using “Send an invitation” or “Use a QR code”. Screen to invite a member using “Send an invitation” or “Use a QR code”.

အဆင့် ၃။ “Send an invitation” သို့မဟုတ် “Use a QR code” ကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ