ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် factory reset ပြုလုပ်ပြီးနောက် SmartThings အချက်အလက်များကျန်ရှိနေသေးလျှင် သိပါသလား။

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 16.04.2022
Data reset in SmartThings app.

သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် factory data reset စတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ စက်ပေါ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသော SmartThings အချက်အလက်များအားလုံးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။

အကယ်၍ သင်၏လက်ရှိ Samsung အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ SmartThings သို့ ဝင်ရောက်လျှင် စာရင်းသွင်းထားသော စက်ကိရိယာများစာရင်းကို ဆာဗာမှပြန်၍ ရယူပေးသည်။ စာရင်းရှိကိရိယာများကို ထပ်မံစာရင်းသွင်းရန်မလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ