ကၽြႏု္ပ္၏ တီဗြီအား သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ အလိုေလ်ာက္ အဖြင့္ အပိတ္ျပဳလုပ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္နည္း။

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 24.01.2019
QLED Q9 TV

တီဗြီအား အလိုေလ်ာက္ပိတ္ေစရန္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ပါ။

1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Menu ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။
Press Menu
2 အေပၚေအာက္ေရႊ႕ရေသာ ခလုတ္မ်ားမွ ေအာက္သို႔ေရႊ႕ေသာ ခလုတ္အားႏွိပ္ျပီး System အားေရြးပါ။
System
3 ေရႊ႕ျပီး Eco Solution အားေရြးပါ။
4 Auto Power Off အား ေရြးပါ။
Auto off
5 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ားမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္အား ေရြးပါ။ တီဗြီသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အေရာက္တြင္ အလိုေလ်ာက္ ပိတ္သြားပါမည္။
Select time

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ အခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္မေရြး ပိတ္ရက္မရွိ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္