Cum setez modul pentru vacanță sau funcția de blocare pentru frigiderul meu?

Există câteva funcții pe care le poți utiliza dacă nu folosești frigiderul pentru o perioadă lungă de timp sau dacă dorești să blochezi controlul frigiderului; Vacation mode (Mod pentru vacanță), Control lock (Blocare comenzi), Dispenser lock (Blocare distribuitor) și Dispenser panel lock (Blocare panou distribuitor). Verifică fiecare funcție și modul de activare a acesteia de mai jos.

Modul pentru vacanță

Dacă pleci în vacanță sau într-o călătorie de afaceri sau dacă nu intenționezi să utilizezi frigiderul pentru o perioadă lungă de timp, utilizează Modul pentru vacanță. Temperatura frigiderului va fi controlată sub 17 °C (62,6 ℉), dar congelatorul rămâne activ așa cum a fost setat anterior.

Notă:

 • Asigură-te că scoți alimentele din compartimentul frigider înainte de a utiliza Modul pentru vacanță.
 • Modul pentru vacanță va fi dezactivat dacă reglez temperatura.
 • Imaginile panoului de control și metodele de setare pot fi diferite în funcție de model.
 • Tipul 1. Apasă și menține apăsat Vacation (Vacanță) timp de 3 secunde. Indicatorul Vacation (Vacanță) se aprinde, în timp ce afișajul temperaturilor din frigider se va opri.

- Pentru a dezactiva modul Vacation (Vacanță), apasă și menține din nou apăsat Vacation (Vacanță) timp de 3 secunde. Temperatura frigiderului va reveni la setarea anterioară.

Apasă și menține apăsat butonul Vacation-1 (Vacanță-1).
 • Tipul 2. Atinge orice buton (<O sau >) pentru a activa afișajul. (Este posibil ca acest pas să nu se aplice la unele modele). Atinge O pentru a selecta frigiderul. Apoi, Atinge < sau > pentru a selecta modul pentru vacanță. Indicatorul Vacation (Vacanță) se va aprinde.
Atinge ușor < sau >, pentru a selecta modul pentru vacanță.

Blocare comenzi

Dacă dorești să previi accidentele sau utilizarea neintenționată a comenzilor, utilizează funcția de blocare a comenzilor.

Notă:

 • Blocarea comenzilor de pe panoul principal nu afectează distribuitorul.
 • Distribuitorul și, prin urmare, maneta distribuitorului funcționează independent. Pentru a bloca distribuitorul și maneta distribuitorului, utilizează funcția Blocare distribuitor.
 • Imaginile panoului de control și metodele de setare pot fi diferite în funcție de model.
 • Este vorba numai despre acele modele care au funcția de blocare a comenzilor.
 • Tipul 1. Apasă și menține apăsată funcția Control Lock (Blocare comenzi) timp de 3 secunde. Toate comenzile vor fi dezactivate, cu indicatorul aprins. 

- Pentru a le dezactiva, apasă și menține apăsat din nou timp de 3 secunde. Comenzile vor fi activate în mod normal.

Apasă și menține apăsat Control lock (Blocare comenzi).
 • Tipul 2. Apasă și menține apăsată Door Alarm (Alarmă ușă) timp de 3 secunde. Panoul principal va fi dezactivat, iar indicatorul Control lock (Blocare comenzi) se va aprinde. Când Control lock (Blocare comenzi) este activat, indicatorul luminează intermitent, dacă este apăsat orice buton de pe panoul principal. 

- Pentru a dezactiva Control lock (Blocare comenzi), apasă și menține din nou apăsat butonul timp de peste 3 secunde. Cu toate acestea, Control lock (Blocare comenzi) va fi reactivată, dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 1 minut.

Apasă și menține apăsată Door Alarm (Alarmă ușă).

Blocarea distribuitorului

Dacă dorești să împiedici utilizarea butoanelor de pe panoul distribuitorului și a manetei distribuitorului, utilizează Dispenser lock (Blocare distribuitor).

Notă: 

 • Dispenser lock (Blocare distribuitor) de pe panoul distribuitorului nu afectează comenzile de pe panoul principal. Pentru a bloca panoul principal, utilizează funcția Control lock (Blocare comenzi) de pe panoul principal.
 • Imaginile panoului de control și metodele de setare pot fi diferite în funcție de modelul pe care îl deții.
 • Este vorba doar despre acele modele care au funcția de blocare a distribuitorului.
 • Apasă și menține apăsat butonul Water/Ice (Apă/Gheață) timp de peste 3 secunde. 

- Pentru a le dezactiva, apasă și menține apăsat din nou timp de 3 secunde.

Apasă și menține apăsat Water/Ice (Apă/Gheață).

Blocarea panoului distribuitorului

Dacă dorești să împiedici utilizarea butoanelor de pe panoul distribuitorului și a manetei distribuitorului, utilizează Dispenser panel lock (Blocare panou distribuitor).

Notă: 

 • Blocarea panoului distribuitorului nu afectează comenzile de pe panoul principal. 
 • Pentru a bloca panoul principal, utilizează funcția Control Lock (Blocare comenzi) de pe panoul principal.
 • Apasă și menține apăsat Water (Apă) timp de peste 3 secunde. 

- Pentru a le dezactiva, apasă și menține apăsat din nou timp de 3 secunde.

Apasă și menține apăsat Water (Apă).

Vă mulţumim pentru apreciere!