Ako optimalizovať výdrž batérie v inteligentnom telefóne Galaxy

Ako optimalizovať výdrž batérie v inteligentnom telefóne Galaxy

Telefóny Galaxy sú navrhnuté tak, aby ponúkali vysoký výkon a vynikajúcu výdrž batérie. Jej životnosť však závisí na spôsobe používania a rôzne zariadenia majú rôznu výdrž batérie.

Všeobecné tipy:

 • Pri prvom pripojení telefónu počkajte, až bude batéria úplne nabitá (nemusíte čakať, až sa batéria úplne vybije).
 • Snažte sa udržať nabitie inteligentného telefónu medzi 20 % až 80 %.
 • Nainštalujte najnovšiu verziu softvéru a udržujte aplikácie aktualizované. Tieto aktualizácie môžu obsahovať dôležité vylepšenia súvisiace s batériou a môžu opraviť známe poruchy.
 • Čas od času môžete zariadenie používať v núdzovom režime.

Údaje o spotrebe batérie môžete tiež skontrolovať priamo z ponuky zariadenia Galaxy: Prejdite do „Nastavenia“, klepnite na „Starostlivosť o zariadenie“ a potom na „Batéria“. 

Samsung S22 prináša nové funkcie pre šetrenie energie navrhnuté tak, aby maximalizovali výdrž batérie vášho telefónu.

1 Prejdením prstom nadol po hornej časti obrazovky zobrazíte panel Rýchlych nastavení.
Tlačidlo Napájania sa na väčšine inteligentných telefónov Galaxy nachádza na pravej strane.
 • Zníženie času, kedy bude displej aktívny: Môžete si nastaviť, ako dlho zostane obrazovka aktívna po poslednom dotyku. V predvolenom nastavení je časový limit 30 sekúnd. Môžete si vybrať medzi niekoľkými možnosťami v rozsahu od 15 sekúnd do 10 minút. Prejdite do Nastavenia > Displej > Časový limit obrazovky. 
Snímka obrazovky ponuky Časový limit displeja v inteligentnom telefóne Galaxy.
 • Zmeňte nastavenie Always on Display: Prejdite do Nastavenia > Zamknutá obrazovka > Always On Display > Zvoľte Zobraziť klepnutím.
Snímka obrazovky ponuky Časový limit displeja v inteligentnom telefóne Galaxy.
 • Znížte jas obrazovky: Prejdením prstom z hornej časti obrazovky nadol, odkryjete rýchly panel a potom pomocou posúvača upravíte jas. Prípadne prejdite do Nastavenia Displej.
Zobrazenie ponuky na inteligentnom telefóne Galaxy.
 • Deaktivácia automatického jasu: Prejdite do Nastavenia > Displej > Deaktivovať adaptívny jas.
 • Aktivujte tmavý režim: Pokiaľ má zariadenie displej AMOLED, prepnite ho do tmavého režimu. Pokiaľ používate predchádzajúcu verziu systému Android, funkcia sa môže nazývať „Nočný režim“. Prejdite do Nastavenia > Displej
Tmavý režim aktivovaný na inteligentnom telefóne Galaxy.
 • Znížte nastavenie časového limitu pre spánok: Prejdite do Nastavenia > Displej > Rozšírené nastavenie > Spánok.
 • Znížte rozlíšenie obrazovky: Prejdite do Nastavenia > Displej > Rozlíšenie obrazovky.
Zobrazí sa nastavenie rozlíšenia obrazovky. K dispozícii sú tri možnosti: HD plus, FHD plus a WQHD plus.
 • Aktivujte „Ochranu proti náhodnému dotyku": Zabráňte neúmyselnej aktivácii telefónu napríklad vo vašom vrecku. Prejdite do Nastavenia > Displej.
 • Skontrolujte pozadie obrazovky: Živé tapety môžu znížiť životnosť batérie. Bežné tapety sú šetrnejšie k batérii. Pokiaľ má zariadenie AMOLED displej, tmavé tapety pomáhajú s výdržou batérie. Prejdite do Nastavenia > Pozadie.

Ak chcete šetriť batériu, vyberte funkcie, ktoré chcete aktivovať alebo deaktivovať podľa svojho používania. Napríklad:

 • Deaktivujte Bluetooth vždy, keď ho nepoužívate.
 • Deaktivujte Wi-Fi, keď funkciu nevyužívate alebo keď namiesto toho používate mobilné dáta.
 • Deaktivujte funkciu GPS alebo zvýšte jej presnosť. 
 • Aktivujte Lietadlový režim, keď nepoužívate telefónne siete. 

 

Rýchly prístup k týmto možnostiam je: 

1 Prejdením prstom nadol z hornej časti obrazovky zobrazíte panel rýchleho nastavenia.
2 Klepnutím na príslušnú ikonu ju aktivujete alebo deaktivujete.
3 Ak chcete zlepšiť presnosť GPS, klepnite a podržte ikonu Poloha a potom zvoľte „Zvýšiť presnosť“.
Ikona umiestnenia
 • Zakážte aplikácie bežiace na pozadí, ktoré môžu spotrebovať batériu svojím chodom alebo aktualizovaním. 

Optimalizácia batérie

Optimalizácia batérie prebieha automaticky každý deň a umožňuje vám udržať výkon zariadenia na najlepšej úrovni. Optimalizácia vykonáva niekoľko akcií:

 • Čistenie úložiska.
 • Odstraňuje nepoužívané súbory a ukončuje aplikácie bežiace na pozadí. 
 • Spravuje využitie batérie.
 • Vyhľadáva blokované aplikácie a malware.

 

Ak chcete batériu optimalizovať ručne, prejdite do Nastavenia > Starostlivosť o batériu zariadenia > Optimalizovať. 

 

Režimy napájania

1 Prejdením prstom nadol z hornej časti obrazovky zobrazíte panel rýchleho nastavenia.
2 Klepnite a podržte ikonu režimu napájania.
3 Vyberte preferovaný režim napájania.

Dostupné možnosti šetrenia energie závisia na vašom zariadení a verzii systému Android na kterom bežia. V najnovších modeloch si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Vysoký výkon: Vysoká rýchlosť systému.
 • Optimalizované: Doporučená rovnováha medzi výkonom a výdržou batérie.
 • Stredné šetrenie energie: Predlžuje životnosť batérie obmedzením niektorých funkcií.
 • Maximálne šetrenie energie: Táto možnosť šetrí batériu najviac.
Zobrazia sa dostupné možnosti režimu napájania.

Samsung S22 prináša nové funkcie pre šetrenie energie navrhnuté tak, aby maximalizovali výdrž batérie vášho telefónu.

1 Prejdením prstom nadol po hornej časti obrazovky zobrazíte panel Rýchlych nastavení.
2 Klepnite a podržte ikonu režimu napájania.
3 Upravte nastavenie výkonu podľa svojich preferencií.

Z ponuky Nastavenia:

 

1 Klepnite na Starostlivosť o batériu a zariadenie.
2 Klepnite na Batéria.
3 Klepnite na Ďalšie nastavenie batérie.

V časti Ďalšie nastavenie batérie je k dispozícii séria funkcií pre optimalizáciu batérie:

Adaptívna batéria: Obmedzuje využitie batérie aplikáciami, ktoré často nepoužívate.

Rýchlosť procesoru: Je možné nastaviť medzi Optimalizovaná, Vysoká a Maximálna. Použitie režimu Optimalizovaná menej zaťažuje batériu a šetrí energiu.

Chrániť batériu: Obmedzí maximálne nabitie telefónu na 85 %, čím sa predĺži životnosť batérie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu