Problémy s nabíjaním cez kábel

Ak sa telefón nedá nabiť pomocou káblovej nabíjačky, príčin môže byť niekoľko. Vo všeobecnosti platí, že najčastejšou príčinou problémov sú káble, nabíjačky alebo adaptéry, ktoré sú poškodené alebo nekompatibilné so zariadením. Správne nabíjanie tiež môže znemožňovať nahromadený prach alebo nečistoty v nabíjacom porte zariadenia, kábli, adaptéri alebo počítači.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

1. možnosť Kontrola nabíjačky a nabíjacieho kábla

Skontrolujte, či nabíjačku schválila spoločnosť Samsung a či je kompatibilná so zariadením

Hoci adaptéry alebo nabíjacie káble vyzerajú podobne, ich kvalita a rýchlosť nabíjania sa môžu líšiť. Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia Galaxy, používajte nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung a nabíjacie káble kompatibilné s konkrétnym zariadením, pretože sú navrhnuté tak, aby predĺžili životnosť batérie na maximum. Ak používate produkty, ktoré nie sú určené špeciálne pre mobilné zariadenia (cestovné alebo štandardné nabíjačky), prípadne produkty, ktoré neschválila spoločnosť Samsung, zariadenie sa môže poškodiť alebo sa nemusí nabíjať správne.

Skontrolujte, či adaptér alebo nabíjací kábel nie je poškodený

Uistite sa, že adaptér a nabíjací kábel nie sú poškodené. Ak si všimnete akékoľvek problémy, napríklad praskliny alebo vytŕčajúce drôty, ihneď prestaňte kábel používať. Nabíjacie káble musia tesne priliehať do nabíjacieho portu a nesmú byť voľné ani mať nevyhovujúci tvar. Odpojte a znova prepojte všetky nabíjacie káble, USB konektory a nabíjacie porty a potom pripojenie skontrolujte znova.

skontrolujte, či adaptér alebo nabíjací kábel nie je poškodený

Skúste použiť iný adaptér alebo nabíjací kábel

Ak ste si nevšimli žiadne poškodenie, skúste použiť iný adaptér alebo nabíjací kábel. Adaptér alebo nabíjací kábel tiež môžete skúsiť pripojiť k inému zariadeniu, aby ste zistili, či sa bude nabíjať správne.

Skontrolujte iné problémy

Ak ste nezistili žiadne problémy s adaptérom ani nabíjacím káblom, overte, či problém nespôsobuje zdroj napájania. Namiesto nabíjania zariadenia cez notebook alebo počítač skúste použiť sieťovú zásuvku.

2. možnosť Odstránenie nečistôt z nabíjacieho portu

Jednou z najbežnejších príčin problémov pri nabíjaní sú nečistoty usadené v nabíjacom porte. Ak sa vnútri nabíjacieho portu nahromadia nečistoty, napríklad prach alebo textilné vlákna, nabíjací kábel sa nemusí správne spojiť s nabíjacími kontaktmi v zariadení. To môže spôsobovať problémy s nabíjaním.

1. krok: Vypnite zariadenie.

2. krok: Pomocou baterky skontrolujte vnútro nabíjacieho portu. Ak sa v blízkosti kovového kontaktu nachádza prach alebo iné nečistoty, bude potrebné očistenie.

3. krok: Jemne fúknite do nabíjacieho portu a odstráňte tak prach a nečistoty.

4. krok: Ak je nabíjací port úplne zablokovaný, požiadajte o pomoc odborníka v najbližšom servisnom centre.

Odstránenie nečistôt z nabíjacieho portu

3. možnosť Možnosť rýchleho nabíjania

Ak zariadenie podporuje rýchle nabíjanie, odporúča sa adaptívne rýchle nabíjanie (AFC). Ak sa zariadenie nabíja pomaly, skontrolujte, či je na ňom povolené rýchle nabíjanie.

Nastavenia batérie Nastavenia batérie

1. krok: V ponuke Nastavenia prejdite na položku Starostlivosť o batériu a zar. a ťuknite na položku Batéria.

Ďalšie nastavenia batérie Ďalšie nastavenia batérie

2. krok: Posuňte sa nadol a vyberte položku Ďalšie nastavenia batérie.

povolenie nastavení rýchleho nabíjania povolenie nastavení rýchleho nabíjania

3. krok: Podľa svojich preferencií povoľte možnosť Rýchle nabíjanie, Super rýchle nabíjanie alebo Rýchle bezdrôtové nabitie.

Poznámka:

  • Túto funkciu nie je možné povoliť ani zakázať počas nabíjania.
  • Pri pripojení k počítaču alebo USB zariadeniu, ktoré nepodporuje rýchle nabíjanie, sa rýchle nabíjanie nepovolí.

4. možnosť Chybové oznámenie o zistenej vlhkosti

Ak sa pri nabíjaní zariadenia v USB porte alebo nabíjačke nachádza vlhkosť, existuje riziko poškodenia vnútorných obvodov. V takom prípade vás zariadenie upozorní na vlhkosť alebo nečistoty. Aj v prípade, že je zariadenie vodotesné a prachotesné, úplné vysušenie zariadenia pred použitím prispieva k jeho správnej činnosti.

Otrite zariadenie mäkkou čistou handričkou alebo ho nechajte vyschnúť na dobre vetranom mieste. Ak problémy s nabíjaním pretrvávajú aj po úplnom vysušení zariadenia, požiadajte o pomoc profesionálneho technika.

Chybové oznámenie o zistenej vlhkosti

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu