Ako riešiť problémy pri používaní DTS

Ako sa domáce kiná zlepšovali, objavili sa nové formáty priestorového zvuku – prinášajúce filmovým večerom viac detailov a realismu. DTS je jedným z najpopulárnejších formátov priestorového zvuku. Pokiaľ Váš televízor Samsung nepodporuje DTS alebo pokiaľ nastal problém s pripojením prehrávača, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

 

Co je DTS?

DTS (Digital Theatre System) je formát priestorového zvuku ako Dolby Digital; obidva sú populárnou technológiou kompresie zvuku a umožnia tvorcom filmov zaznamenávať viac kanálový zvuk, ktorý je možné reprodukovať v kinách a domácnostiach. Miera kompresie je komprimovaná na jednu tretinu úrovne zvuku Dolby Digital a DTS sa tiež často používa pre 5.1 kanálový zvukový výstup.

 

img

Poznámka: 

• DTS je k dispozícii len v modeloch vydaných pred rokom 2018.

• Podrobné špecifikácie nájdete v používateľskej príručke.

Pripojenie pre DTS

Krok 1. Pripojte kábel HDMI od HDMI OUT na externom zariadení k HDMI IN na spodnej strane Soundbaru.

 

Krok 2. Pripojte digitálny optický zvukový kábel z portu DTS v spodnej časti zariadenia Soundbaru k portu DTS na televízore.

 

Krok 3. Stlačte tlačidlo Zdroj (Source) na hornom paneli alebo na diaľkovom ovládači a potom vyberte HDMI 1 alebo HDMI 2.

 

Krok 4. Na displeji Soundbaru sa zobrazí Pripojený zdroj a prehráva sa zvuk.

 

img

Konfigurácia DTS na Vašom Blu-ray prehrávači alebo inom zariadení

 

• Otvorte Možnosti zvukového výstupu v ponuke Nastavenia prehrávača BD alebo iného zariadenia a uistite sa, že je pre Bitstream zvolený „No Encoding“. Napríklad na BD prehrávači Samsung prejdite do ponuky Domov → Zvuk → Digitálny výstup a potom vyberte možnosť Bitstream (nespracovaný).

• Pokiaľ možnosti Zvukový výstup zahrňujú Sekundárny zvuk, skontrolujte, či je Sekundárny zvuk nastavený na Vypnuté.

• Uistite sa, že obsah podporuje Dolby Atmos.

Poznámka: Dodržujte poradie pripojenia (Zdrojové zariadenia - Soundbar - TV).

Ďakujeme vám za vašu reakciu