Ako spustiť nové funkcie hracieho panelu

Nový televízor Samsung uvedený na trh v roku 2021 predstavuje hrací panel, ktorý zobrazuje všetky informácie, ktoré potrebujete ku sledovaniu herného výkonu, vrátane oneskoreného vstupu, FPS (snímok za sekundu), HDR (vysoký dynamický rozsah), VRR (variabilné obnovovacie frekvencie) a Zvukový výstup a poskytuje jednoduchý prístup pre optimalizáciu hracích funkcií. Hráči si môžu užiť rôzne možnosti pre všetky hracie preferencie.

Ako spustiť hrací panel

Keď je hrací režim ZAPNUTÝ alebo AUTOMATICKÝ, stlačením a podržaním tlačidla Prehrať/Pozastaviť na ovládači Samsung Smart Remote spustíte hrací panel.

Stlačte na diaľkovom ovládači prehrávanie/pozastavenie.
Nové funkcie hracieho baru.

Ovládajte nastavenie hry, sledovanie a nastavenie vylepšenia hry jednoducho pomocou hracieho panela.

① Input Lag

Ukážte vstupné oneskorenie hry. Keď je Game Motion Plus Vypnuté alebo VRR zapnuté alebo aktívny režim 4K@120Hz, hra funguje s minimálnym oneskorením na vstupe.

② FPS (snímky za sekundu)

Zobrazí snímkovú frekvenciu v reálnom čase. Snímková frekvencia sa mení, keď je aktívne VRR.

③ HDR (vysoký dynamický rozsah)

Zobrazuje sa, keď hráte hru v HDR. Pre aktiváciu HDR je nutné ho zapnúť v hracom zariadení, ako je hracia konzola alebo PC.

④ VRR (variabilné obnovovacie frekvencie)

Zobraziť odpovedajúcu hodnotu, keď je aktívna funkcia Freesync alebo VRR. Televízor je pripravený na Freesync alebo funkciu VRR. Televízor podporuje Freesync Premium Pro, Freesync Premium, Freesync a VRR. Ak chcete zapnúť Freesync alebo VRR, mal by používateľ zapnúť Freesync/VRR v hracom zariadení, ako je hracia konzola alebo PC.

VRR/Freesync je deaktivovaný, keď je Game Motion Plus zapnutý.

⑤ Zvukový výstup

Zobrazí zvukové zariadenie, z ktorého vychádza zvuk. (napr. TV reproduktor, SoundBar, slúchadlá s mikrofónom atď.)

⑥ Pomer obrazovky

Pomer obrazovky môžete zmeniť z predvoleného nastavenia 16:9 na Ultra wide (21:9 alebo 32:9).

⑦ Pozícia obrazovky

Pri použití Ultra wide (21:9 alebo 32:9) môžete stlačením smerového tlačidla Hore/Dole na diaľkovom ovládači televízora posunúť obrazovku nahor alebo nadol.

⑧ Nastavenie hracieho režimu

  • Hrací režim: Zobrazí hrací režim. Hrací režim sa automaticky zapne, keď je detekovaná konzola.
  • Priestorový zvuk: Vylepšite zvuk hry, aby ste získali inteligentný 3D priestorový zvuk založený na aktuálnej scéne pre vysoko pohlcujúci zážitok z hrania hier.
  • Dynamické vyrovnanie čiernej: Rýchlo identifikujte nepriateľa a zásahy na obrazovke, zvýšením viditeľnosti objektov číhajúcich v tme. Na základe analýzy scény v reálnom čase zlepšuje detaily a jas čiernej. Ovládajte úrovne detailov čiernej v 5 krokoch.
  • Nastavenie Game Motion Plus: Vylepšite plynulosť obrazu pre optimalizáciu rýchlo sa pohybujúcich hier, ako sú RPG a dobrodružné hry. Keď je Game Motion Plus zapnutý, VRR/Freesync sa vypne. Keď je VRR/Freesync zapnutý z externého zariadenia, Game Motion Plus je vypnutý. Vstupné oneskorenie je minimalizované, keď je Game Motion Plus vypnutý. Keď je Game Motion zapnutý, plynulosť hry sa zlepšuje interpoláciou ďalších snímok.

⑨ Odstraňovanie problémov

Pokiaľ sa pri používaní hracieho panelu vyskytne akýkoľvek problém, môžete otvoriť sprievodcu odstraňovaním problémov a nájsť riešenie.

Použite Ultrawide GameView™ na vašom PC (Ultra Wide Game)

Televízory Samsung 2021 podporujú Ultrawide GameView v počítačových hrách.

Hráči môžu jednoducho zmeniť pomer strán zobrazenia z 16:9 na 21:9 alebo 32:9 prostredníctvom hracieho panelu.

Ultrawide GameView™ predstavuje širšie zorné pole, ktoré bolo neviditeľné v konvenčnom pomere strán 16:9. Ultrawide GameView poskytuje pohlcujúci a informatívnejší pohľad na hru, takže človek môže vidieť periférne bojisko, kde môžu číhať nepriatelia.

Ultrawide GameView je často citovaná ako úžasná funkcia, ktorá hráčom umožňuje slobodne prispôsobiť pocit z hier podľa žánru hry a osobných preferencií. Hráči často získávajú vyššie skóre pri hraní hier z pohľadu prvej osoby v ultraširokouhlých pomeroch strán.

Super Ultrawide GameView™

Pomer strán televízora.

Super Ultrawide GameView™ si môžete jednoducho užiť na svojom PC podľa pokynov nižšie.

Nižšie uvedené pokyny popisujú, ako dosiahnuť rozlíšenie 21:9. Rozlíšenie 32:9 má rovnaký postup.

Krok 1. Dlhým stlačením tlačidla Play/Pause spustite hrací panel.

Krok 2. Klepnite jedenkrát na potvrdzovacie tlačidlo na položke Pomer obrazovky zmeňte pomer obrazovky hracieho panela na 21:9.

Krok 3. Na hracom paneli sa zobrazí vyskakovacie oznámenie, ktoré odpovedá aktuálnemu pomeru obrazovky.

"Keď zmeníte pomer obrazovky na 21:9, nastaví sa rozlíšenie obrazovky počítača na 2560x1080 alebo 3840x1600."

Krok 4. Podľa vyskakovacieho upozornenia na hracom paneli zmeňte rozlíšenie počítača na doporučené rozlíšenie. Rozlíšenie počítača je možné upraviť v ponuke Zobrazenie počítača kliknutím pravým tlačidlom myši. Podporované rozlíšenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli alebo portu HDMI pripojenom k počítaču.

 

Table 1
Pomer strán Hracieho panelu
Rozlíšenie nastavené na počítači
 21:9 3840x1600 (60Hz)
2560x1080 (60Hz)
2560x1080 (120Hz)
 32:9 3840x1080 (60Hz) 
3840x1080 (120Hz)

Krok 5. Na vašom PC môžete vidieť pomer strán 21:9.

Pomer obrazovky 21:9 na PC.

Krok 6. Spustite hru, ktorá podporuje ultraširokouhlé rozlíšenie 21:9, a užívajte si.

Hra spustená na obrazovke 21:9.

Poznámka: Super Ultrawide GameView je podporované len v počítačových hrách a podporované len v hrách s podporou Ultrawide.

Aby odpovedala úroveň vašich očí, môžete upraviť polohu obrazovky nahor alebo nadol pomocou tlačidiel kanálu nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači Samsung Smart.

Ako riešiť problémy, pokiaľ sa pomer strán obrazovky nezmení automaticky

V niektorých hrách budete musieť zmeniť rozlíšenie v nastavení hry, ktorú hráte, aby odpovedalo pomeru obrazovky. Niektoré hry automaticky zmenia pomer obrazovky, ale niektoré nie, takže je nutné zmeniť pomer obrazovky ručne v hre.

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuky zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru.

Ďakujeme vám za vašu reakciu