Návod na používanie inteligentného režimu televízorov Samsung QLED TV

Televízory Smart TV sú čoraz inteligentnejšie. Vďaka inteligentnému režimu dokáže televízor rozpoznať svoju pozíciu v miestnosti a monitorovať vaše vzory používania, aby poskytol dokonalý zážitok zo sledovania.

Funkcie inteligentného režimu

Inteligentný režim zlepšuje zážitok zo sledovania. Rozpoznáva váš obsah, vzory používania a prostredie v okolí televízora. Vďaka technológii umelej inteligencie inteligentný režim automaticky upraví nastavenia podľa toho, či si užívate akčný film v nedeľu predpoludním alebo horory za šera. Inteligentný režim poskytuje štyri možnosti uvedené nižšie.

Znázornenie inteligentného režimu

  • Adaptívny obraz: Optimalizuje jas a zabezpečuje najlepšiu kvalitu obrazu v reálnom čase na základe úrovne osvetlenia v miestnosti a obsahu.
  • Adaptívny zosilňovač hlasu: Analyzuje okolitý šum a v závislosti od neho prináša optimálny zvuk.
  • Adaptive Sound+: Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku. Analyzuje prostredie sledovania a akustické vlastnosti obsahu.
  • Adaptívna hlasitosť: Analyzuje históriu používania hlasitosti za časové obdobie a automaticky hlasitosť upravuje, keď používate aplikáciu alebo prepnete na externý vstupný zdroj.

Poznámka:

  • Možnosti sú k dispozícii len v prípade, že je výstup zvuku televízora nastavený na možnosť Reproduktor televízora (výnimkou je adaptívny obraz).
  • Hlasitosť alebo jas obrazovky sa môže upraviť podľa šumu a jasu okolitého prostredia. Ak túto funkciu používať nechcete, môžete ju jednoducho vypnúť.

Nastavenie inteligentného režimu

Každú funkciu inteligentného režimu môžete zapnúť a vypnúť. Ak chcete na televízore nastaviť inteligentný režim, použite postup nižšie.

 

1. krok. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači a potom vyberte položku Nastavenia.

Nastavenie inteligentného režimu 01

2. krok. Prejdite nadol na položku Všeobecné a vyberte položku Nastavenia inteligentného režimu.

Nastavenie inteligentného režimu 02

3. krok. Vyberte možnosti, ktoré chcete aktivovať.

Nastavenie inteligentného režimu 03

Poznámka:

  • Inteligentný režim podporujú len modely QLED TV (okrem radu Q6), Frame, Serif a Sero.
  • Odstráňte prekážky spred snímača, ktorý sa zvyčajne nachádza na prednej dolnej strane televízora.
  • Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážku v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu