[Video] Giảm lãng phí pin dùng một lần
với điều khiển từ xa bằng pin mặt trời của Samsung

Mỗi năm, khoảng 15 tỷ viên pin được sử dụng trên toàn thế giới - nhưng chỉ 2% trong số này được tái chế. Để tìm ra cách giúp giảm thiểu vấn đề môi trường ngày càng gia tăng này, Samsung đã phát triển điều khiển từ xa chạy bằng pin mặt trời sáng tạo cho các sản phẩm TV của mình.

Là một phần trong nỗ lực của Samsung nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có ý thức về môi trường trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, điều khiển từ xa sử dụng pin mặt trời của TV Samsung được cung cấp năng lượng bằng ánh sáng thay vì pin dùng một lần thông thường và có thể được sạc lại bằng ánh sáng mặt trời, ánh sáng trong nhà hoặc USB.

Hãy xem video bên dưới để tìm hiểu thêm về Điều khiển từ xa SolarCell của Samsung – rất bền vững - hiệu suất lại rất cao