Thông số kỹ thuật Galaxy S10, S10e & S10+ - Pin lớn | Samsung VN

Document

Thông Số Kỹ Thuật Galaxy S10e | S10 | S10+

Thiết Kế

Màu Sắc

Galaxy S10+ Prism White
Trắng Pha Lê
Galaxy S10+ Prism Black
Đen Ngân Hà
Galaxy S10+ Prism Green
Xanh Lục Bảo
Galaxy S10+ Ceramic White
Trắng Ceramic
Galaxy S10+ Ceramic Black
Đen Ceramic

* Images of Galaxy S10+.

Thông Số Kỹ Thuật Galaxy S10e