Thông Số Kỹ Thuật

Thông Số Kỹ Thuật

Màu Sắc

Điện thoại Galaxy S20 màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20 màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau
Màu xám Cosmic Gray
Điện thoại Galaxy S20 màu hồng Cloud Pink nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20 màu hồng Cloud Pink nhìn từ đằng sau
Màu hồng Cloud Pink

*Images of Galaxy S20.

Màu Sắc

Điện thoại Galaxy S20+ màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20+ màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau
Màu xám Cosmic Gray
Điện thoại Galaxy S20+ màu xanh Cloud Blue nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20+ màu xanh Cloud Blue nhìn từ đằng sau
Màu xanh Cloud Blue
Điện thoại Galaxy S20+ màu đen Cosmic Black nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20+ màu đen Cosmic Black nhìn từ đằng sau
Màu đen Cosmic Black

*Images of Galaxy S20+.

Màu Sắc

Điện thoại Galaxy S20 Ultra màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20 Ultra màu xám Cosmic Gray nhìn từ đằng sau
Màu xám Cosmic Gray
Điện thoại Galaxy S20 Ultra màu đen Cosmic Black nhìn từ đằng sau Điện thoại Galaxy S20 Ultra màu đen Cosmic Black nhìn từ đằng sau
Màu đen Cosmic Black

*Images of Galaxy S20 Ultra .

Màu Sắc

Tím Thanh Lịch Tím Thanh Lịch
Tím Thanh Lịch
Xanh Khí Chất Xanh Khí Chất
Xanh Khí Chất
Xanh Thanh Mát Xanh Thanh Mát
Xanh Thanh Mát
Cam Sáng Tạo Cam Sáng Tạo
Cam Sáng Tạo
Đỏ Tâm Điểm Đỏ Tâm Điểm
Đỏ Tâm Điểm
Trắng Tinh Tế Trắng Tinh Tế
Trắng Tinh Tế

*Hình ảnh sản phẩm của Galaxy S20 FE

Hỗ Trợ