Sự ra mắt của Màn hình Vô cực, Galaxy S8 và S8+ đã cách mạng hóa cách thức chế tạo điện thoại, vượt qua giới hạn của màn hình điện thoại thông minh. Đây là sự khởi đầu của một màn hình tuyệt đẹp, dễ cầm trên một tay.

Galaxy S20, S20+ và S20 Ultra. Những điện thoại sẽ thay đổi nhiếp ảnh.

TÌM HIỂU THÊM

Nửa trên của Galaxy S20 plus có màu Xanh Cloud Blue, Galaxy S20 Ultra có màu Xám Cosmic Grey và Galaxy S20 có màu Hồng Cloud Pink, tất cả được nhìn từ phía sau