Tận hưởng dịch vụ Galaxy Z Premier

Đặc quyền Galaxy Z Elite.

* Áp dụng cho 1000 khách hàng đầu tiên.

//images.samsung.com/is/image/samsung/p5/vn/smartphones/galaxy-z-fold2/buy/enjoy_v2.png?$ORIGIN_PNG$

Khám phá Kỷ nguyên điện thoại mới với Ưu đãi bất tận

Chương trình đặt trước kết thúc sau

A mystic bronze Galaxy Z Fold2 5G is laid open and facing up on top of another mystic bronze Galaxy Z Fold2 5G device laid open and facing down.
A mystic black Galaxy Z Fold2 5G is laid open and facing up on top of another mystic black Galaxy Z Fold2 5G device laid open and facing down.
A mystic bronze Galaxy Z Fold2 5G is standing open on the left showing its back, a mystic black Galaxy Z Fold2 5G is standing open on the right showing its back.
A mystic bronze Galaxy Z Fold2 5G on the left standing open showing the design, and a mystic bronze Galaxy Z Fold2 5G on the right closed showing half of the front screen with the mystic bronze hinge.
A mystic black Galaxy Z Fold2 5G on the left standing partially open showing the design, and a mystic black Galaxy Z Fold2 5G on the right closed showing half of the front screen with the mystic black hinge.
A Mystic Bronze Galaxy Z Fold2 5G on the left standing open showing its back next to the Metallic Gold hinge, Metallic Silver hinge, Metallic Red hinge, and Metallic Blue hinge.
Video thumbnail of the Galaxy Z Fold2 5G mystic bronze smartphone.
Video thumbnail of the Galaxy Z Fold2 5G mystic bronze smartphone.

Buying Tool

Phiên Bản

Vui lòng lựa chọn phiên bản của thiết bị

Kết Nối Mạng

Vui lòng lựa chọn kết nối mạng của thiết bị

Dung Lượng Lưu Trữ

Vui lòng lựa chọn Dung Lượng Lưu Trữ

Màu Sắc

Vui lòng chọn màu sắc thiết bị

Tổng cộng

Estimate your installment plan
Làm sao để tham gia chương trình Thu cũ Đổi mới?
 • 01

  Mô tả thiết bị của bạn hiện tại và chọn thiết bị Samsung mới mà bạn muốn mua
  Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được giá trị trao đổi ước tính.

 • 02

  Giá được giảm trực tiếp trên giá của thiết bị Samsung mới.

 • 03

  Gửi lại thiết bị cũ của bạn trong gói tái chế được cung cấp để hoàn tất giao dịch.

Samsung Care+

Lưu ý gói Samsung Care+ với liên kết

We recommend to set as below to see optimized screen
 • Option 01

  Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

 • Option 02

  Tab on desktop version in the browser.

Galaxy Z Fold2 5G
feature visual image


Tiêu đề của cửa sổ Samsung Care+

Protects your device from accidental damage for up to two years.

Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts
Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts
Điều khoản & Điều kiện của Samsung Care+
Nhận Thông Báo Khi Có Hàng

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo khi có hàng.

Email

Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đồng ý nhận các thông tin sản phẩm và truyền thông tiếp thị từ Samsung.