Thêm hoặc xóa các tab trong Samsung Free

Ngày cập nhật gần nhất : 11-08-2022

Samsung Free cung cấp cho người dùng nhiều loại nội dung khác nhau như tin tức, trò chơi và các chương trình truyền hình miễn phí. Bạn có thể xem tất cả nội dung có sẵn bằng cách vuốt sang phải trên màn hình chính và duyệt các tab khác nhau. Tìm hiểu bên dưới nếu bạn muốn thêm, xóa hoặc di chuyển các tab trong Samsung Free.

View of the Samsung Free Play screen.

Các vị trí tab trên Samsung Free là cố định. Do đó, người dùng không thể di chuyển, thêm hoặc xóa chúng. Các tab có thể được thêm vào sau các bản cập nhật dịch vụ. Khi điều này xảy ra, các thay đổi sẽ được thông báo trong phần "Thông báo" và thông qua các kênh Samsung khác như Samsung Members và người dùng không cần thao tác nào khác.

Cảm ơn phản hồi của bạn