Đề xuất và yêu cầu thay đổi cho Samsung Internet

Ngày cập nhật gần nhất : 18-06-2022

Nếu bạn muốn gửi đề xuất hoặc yêu cầu thay đổi cho ứng dụng Samsung Internet, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Trình duyệt Samsung.

Samsung Internet icon over a photo of a group of people.

Cách liên hệ với chúng tôi thông qua Trình duyệt Samsung (Internet)

Bước 1. Khởi chạy trình duyệt “Samsung Internet” và nhấn vào biểu tượng menu (≡) ở góc dưới cùng bên phải. Bước 1. Khởi chạy trình duyệt “Samsung Internet” và nhấn vào biểu tượng menu (≡) ở góc dưới cùng bên phải.

Bước 1. Khởi chạy trình duyệt “Samsung Internet” và nhấn vào biểu tượng (≡) ở góc dưới cùng bên phải.

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng 'Cài đặt'. Bước 2. Nhấp vào biểu tượng 'Cài đặt'.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng "Cài đặt".

Bước 3. Nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi” ở cuối màn hình. Bước 3. Nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi” ở cuối màn hình.

Bước 3. Nhấn vào “Liên hệ với chúng tôi” ở cuối màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn