Quản lý thẻ thanh toán của trong Samsung Pay

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022

Samsung Pay cung cấp cho bạn tùy chọn để quản lý các thẻ yêu thích của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn sẽ có thể truy cập thẻ của mình từ màn hình khóa hoặc màn hình chính hoặc ngay cả khi màn hình tắt, tất cả mà không cần mang theo thẻ vật lý nhờ tính năng Thẻ thanh toán

View of a person using Samsung Pay on their device.

Samsung Pay cho phép bạn thêm hoặc xóa các thẻ yêu thích, truy cập nhanh hoặc thay đổi thứ tự của các thẻ này. Để thực hiện việc này, chỉ cần làm theo các bước sau:

Theo mặc định, tất cả các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã đăng ký của bạn được thêm vào Thẻ Thanh toán. Nhưng bạn có thể thêm hoặc xoá các thẻ ưa thích của mình bất kỳ lúc nào. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1 Mở Samsung Pay, sau đó nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng ở trên cùng bên trái của màn hình.
2 Nhấp vào biểu tượng bánh răng cưa (cài đặt).
3 Nhấn vào “Chọn Thẻ Thanh toán”.
4 Chọn hoặc bỏ chọn các thẻ bạn muốn đặt làm Thẻ Thanh toán.

Lưu ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 12 thẻ làm tại Thẻ Thanh toán .

Để truy cập nhanh vào Thẻ thanh toán của bạn, chỉ cần vuốt lên từ màn hình để kéo các Thẻ Thanh toán. Chúng có thể được truy cập từ Màn hình khóa, Màn hình chính hoặc khi màn hình của bạn tắt.

Để tùy chỉnh các vị trí Thẻ Thanh toán khác nhau, hãy làm theo các bước sau:

1 Khởi chạy Samsung Pay và nhấn vào biểu tượng ba dòng (menu).
2 Nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa (cài đặt) rồi chọn tùy chọn “Truy cập nhanh và thẻ mặc định”.
3 Chạm vào công tắc bên cạnh các vị trí mong muốn của bạn để bật hoặc tắt quyền truy cập nhanh cho màn hình đó.

Để dễ dàng hơn, bạn có thể thay đổi thứ tự của các Thẻ Thanh toán của mình. Để thực hiện việc này, chỉ cần làm theo các bước sau:

1 Vuốt lên từ màn hình để kéo các Thẻ Thanh toán lên.
2 Chạm và giữ một thẻ, sau đó kéo thẻ đó đến vị trí mong muốn của bạn. Các thẻ sẽ tự động hoán đổi vị trí cho nhau. Thẻ cuối cùng bạn đã sử dụng sẽ tự động xuất hiện khi bạn truy cập vào đây, bất kể thứ tự thẻ.

Cảm ơn phản hồi của bạn