Thêm thẻ tín dụng/ghi nợ vào Samsung Pay

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022

Khi bạn đã đặt cấu hình Samsung Pay với các cài đặt phù hợp nhất với nhu cầu của mình, bạn có thể bắt đầu thêm thẻ tín dụng/ghi nợ. Khi hoàn tất, bạn sẽ có thể sử dụng ở bất kỳ đâu bạn muốn để thực hiện thanh toán.

View of add cards screen on Samsung Pay.

Nếu bạn muốn sử dụng Samsung Pay và muốn biết cách thêm thẻ của mình vào ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

1 Khởi chạy ứng dụng Samsung Pay. Để thêm thẻ của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) trên Thẻ thanh toán. Ứng dụng sẽ kích hoạt máy ảnh và yêu cầu bạn hướng vào mặt trước của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Khi ứng dụng phát hiện số thẻ và ngày hết hạn, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo mật CVC/CVV/CID (3 hoặc 4 chữ số tùy thuộc vào loại thẻ) và tên của bạn như trên thẻ.

Bạn cũng có thể nhập thủ công tất cả các chi tiết thẻ, bao gồm cả số thẻ và ngày hết hạn. Chỉ cần nhấn vào "Thêm thẻ theo cách thủ công" ở dưới cùng khi ứng dụng yêu cầu bạn hướng máy ảnh vào thẻ của mình.

Lưu ý: Các chi tiết được yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia và nhà cung cấp thẻ của bạn, vì vậy chỉ cần làm theo hướng dẫn bên trong ứng dụng Samsung Pay để thêm thông tin thẻ của bạn như số thẻ, tên chủ thẻ và ngày hết hạn . Kiểm tra kỹ tất cả các chi tiết khi nhập để đảm bảo mọi thứ chính xác.

2 Sau khi bạn đã thêm tất cả các chi tiết thẻ, hãy nhấn vào tùy chọn “Tiếp theo” và đợi ứng dụng xác thực thẻ của bạn. Sau khi hoàn tất, hãy đồng ý với các điều khoản và điều kiện của ngân hàng khi xuất hiện.
3 Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác minh thẻ của mình. Bạn có thể chọn từ bất kỳ phương pháp xác minh nào được hiển thị trên màn hình (những phương pháp này có thể tùy thuộc vào ngân hàng và/hoặc nhà cung cấp thẻ của bạn) và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn tất xác minh. Khi tất cả điều này được thực hiện, bạn cũng có thể cần phải ký vào thẻ. Làm điều đó bằng cách vẽ bên trong khung được hiển thị trên màn hình.
4 Thẻ của bạn hiện đã được thêm vào Samsung Pay. Bạn có thể thêm nhiều thẻ hơn vào ứng dụng bằng cách nhấn vào tùy chọn “Thêm thẻ khác” ở cuối quy trình hoặc nhấn vào Thẻ thanh toán trên màn hình chính của Samsung Pay rồi nhấn vào “Thêm”.

Nếu quyết định xóa thẻ Samsung Pay của mình, bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ thanh toán vật lý của mình. Xóa thẻ thanh toán khỏi Samsung Pay sẽ chỉ xóa thông tin thanh toán ra khỏi thiết bị. Thẻ vật lý của bạn sẽ vẫn hoạt động bình thường. Nếu bạn muốn hủy thẻ của mình, vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ của bạn.

Lưu ý: Thẻ thanh toán của bạn hiển thị trong Samsung Pay có thể không khớp với thẻ vật lý của bạn. Trong trường hợp này, Samsung Pay sẽ sử dụng hình ảnh đại diện cho thẻ của bạn. Bạn có thể xác định rằng thẻ của mình là chính xác bằng cách xác minh rằng các thông tin sau đây khớp với thẻ vật lý của bạn: mạng thẻ (ví dụ: Visa, MasterCard hoặc American Express), ngân hàng phát hành thẻ và bốn chữ số cuối cùng của thẻ.

Cảm ơn phản hồi của bạn