Bật thông báo từ Galaxy Store

Ngày cập nhật gần nhất : 05-06-2022

Thông báo đẩy là dịch vụ gửi thông báo đến thiết bị của bạn để có những lợi ích đặc biệt như cập nhật, thông tin hữu ích và sự kiện cho Galaxy Store. Bạn phải bật thông báo để nhận thông tin này.

 

 Galaxy Store logo with a notification.

Bật thông báo

Nếu bạn muốn thiết lập thông báo đẩy, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở phía dưới bên phải. Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở phía dưới bên phải.

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt nằm ở trên cùng bên phải của menu Galaxy Store. Bước 2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt nằm ở trên cùng bên phải của menu Galaxy Store.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng cài đặt nằm ở trên cùng bên phải của menu Galaxy Store.

Bước 3. Bật nút chuyển đổi “Nhận tin tức và ưu đãi đặc biệt” và nhấn vào tùy chọn “Thông báo”. Bước 3. Bật nút chuyển đổi “Nhận tin tức và ưu đãi đặc biệt” và nhấn vào tùy chọn “Thông báo”.

Bước 3. Bật “Nhận tin tức và ưu đãi đặc biệt” và chạm vào “Thông báo”.

Bước 4. Bật nút chuyển đổi “Hiển thị thông báo” và sau đó, bật các loại thông báo bạn muốn nhận. Bước 4. Bật nút chuyển đổi “Hiển thị thông báo” và sau đó, bật các loại thông báo bạn muốn nhận.

Bước 4. Bật “Hiển thị thông báo” và sau đó bật các loại thông báo bạn muốn nhận.

Cảm ơn phản hồi của bạn