Đăng ký và sử dụng phiếu giảm giá trong Galaxy Store

Ngày cập nhật gần nhất : 03-08-2022

Bạn phải có tài khoản Samsung để đăng ký và sử dụng phiếu giảm giá từ các sự kiện của Galaxy Store hoặc các chương trình khuyến mãi bên ngoài. Sau khi phiếu giảm giá được bổ sung vào tài khoản Samsung của bạn, chúng có thể được sử dụng để mua ứng dụng trả phí và mặt hàng trong ứng dụng.

Samsung Galaxy Store coupon.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây về việc sử dụng phiếu giảm giá:

  • Bạn chỉ có thể sử dụng một phiếu giảm giá cho mỗi lần mua hàng.
  • Phiếu giảm giá hết hạn không thể được hoàn lại hoặc giữ lại cho các lần mua sau.
  • Nếu bạn hủy thanh toán trước khi tải xuống ứng dụng, các phiếu giảm giá chưa sử dụng sẽ được hoàn lại.
  • Nếu bạn mua một ứng dụng vượt quá giá trị của phiếu giảm giá, bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng các phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thanh toán di động. Áp dụng phiếu giảm giá trước khi thanh toán khoản chênh lệch.

Đăng ký phiếu giảm giá trong Galaxy Store

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải. Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính ở dưới cùng bên phải.

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 2. Chọn tùy chọn “Phiếu giảm giá và thẻ quà tặng” trong menu Galaxy Store. Bước 2. Chọn tùy chọn “Phiếu giảm giá và thẻ quà tặng” trong menu Galaxy Store.

Bước 2. Nhấn vào “Phiếu giảm giá và thẻ quà tặng” trong menu Galaxy Store.

Bước 3. Nhấn “+” (biểu tượng thêm) ở trên cùng bên phải của màn hình để đăng ký phiếu giảm giá của bạn. Bước 3. Nhấn “+” (biểu tượng thêm) ở trên cùng bên phải của màn hình để đăng ký phiếu giảm giá của bạn.

Bước 3. Nhấn + (biểu tượng thêm) ở trên cùng bên phải của màn hình để đăng ký phiếu giảm giá của bạn.

Sử dụng phiếu giảm giá:

Bước 1. Ảnh chụp màn hình "Galaxy Store" với nút giá được tô sáng. Bước 1. Ảnh chụp màn hình "Galaxy Store" với nút giá được tô sáng.

Bước 1. Nhấn vào giá để mua ứng dụng hoặc mặt hàng.

Step 2. Screenshot with the “Vouchers and gift cards” option highlighted. Step 2. Screenshot with the “Vouchers and gift cards” option highlighted.

Bước 2. Nhấn vào “Sử dụng chiết khấu” trong cửa sổ thanh toán.

Step 3. Screenshot with the add (+) button at the top right corner highlighted. Step 3. Screenshot with the add (+) button at the top right corner highlighted.

Bước 3. Chọn phiếu giảm giá (nếu có).

Step 4. Screenshot with “enter coupon or promotional code” screen visible. Step 4. Screenshot with “enter coupon or promotional code” screen visible.

Bước 4. Nếu bạn có mã giảm giá, hãy nhập vào.

Cảm ơn phản hồi của bạn