Hủy đăng ký trong Galaxy Store

Ngày cập nhật gần nhất : 05-06-2022

Bạn có thể hủy đăng ký từ Galaxy Store. Bạn phải đăng nhập vào Galaxy Store để xem các dịch vụ bạn đã đăng ký. Sau khi hủy, bạn vẫn có thể sử dụng cho đến khi thời hạn dịch vụ kết thúc.

Galaxy Store icon and Unsubscribe button.

Cách hủy đăng ký

Sau khi đăng nhập vào Galaxy Store, hãy nhấn vào “Menu”, nhấn vào “Đăng ký”, chọn ứng dụng từ danh sách, sau đó nhấn vào “Hủy đăng ký” để hủy đăng ký.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn hủy đăng ký dịch vụ, bạn vẫn có thể sử dụng nó cho đến khi thời hạn dịch vụ kết thúc .

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính. Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 1. Đăng nhập vào Galaxy Store và nhấn vào biểu tượng “Menu” từ màn hình chính.

Bước 2. Nhấn vào “Đăng ký” trong menu Galaxy Store. Bước 2. Nhấn vào “Đăng ký” trong menu Galaxy Store.

Bước 2. Nhấn vào “Đăng ký” trong menu Galaxy Store.

Bước 3. Chọn một ứng dụng. Bước 3. Chọn một ứng dụng.

Bước 3. Lựa chọn một ứng dụng.

Bước 4. Nhấn vào “Hủy đăng ký”. Bước 4. Nhấn vào “Hủy đăng ký”.

Bước 4. Nhấn vào “Hủy đăng ký”.

Cảm ơn phản hồi của bạn