Khắc phục lỗi khi tải xuống ứng dụng từ Galaxy Store

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Đôi khi xảy ra lỗi trong quá trình tải ứng dụng từ Galaxy Store. Có một số cách để giải quyết vấn đề này.

Screen of an error when downloading an app in Galaxy Store.

Nếu xảy ra lỗi trong giai đoạn cài đặt và cập nhật ứng dụng, vui lòng thử lại sau khi hoàn thành các bước sau.

Trên điện thoại Galaxy

Step1. View of the “Settings” screen with a tap on the “Apps” option”. Step1. View of the “Settings” screen with a tap on the “Apps” option”.

Bước 1. Mở điện thoại của bạn và đi tới menu "Cài đặt". Nhấn vào tùy chọn “Ứng dụng”.

Step 2. At “Apps” screen, tap on “Galaxy Store”. Step 2. At “Apps” screen, tap on “Galaxy Store”.

Bước 2. Trong menu “Ứng dụng”, hãy nhấn vào “Galaxy Store”.

Step 3. App info screen with a tap on “Storage” option. Step 3. App info screen with a tap on “Storage” option.

Bước 3. Sau đó chạm vào “Bộ nhớ”.

Step 4. Storage menu where you can tap on “Clear Data” or “Clear Cache”. Step 4. Storage menu where you can tap on “Clear Data” or “Clear Cache”.

Bước 4. Trong menu "Bộ nhớ", hãy nhấn vào "Xóa dữ liệu", sau đó nhấn vào "Xóa bộ nhớ cache" và thử cài đặt hoặc cập nhật lại ứng dụng.

Nếu vẫn chưa thể khắc phục, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách đính kèm dữ liệu nhật ký hệ thống thông qua Galaxy Store. Để làm điều này, vui lòng làm theo các bước sau.

Step 1. Galaxy Store main screen with a tap on “Menu” option on the right bottom of the screen. Step 1. Galaxy Store main screen with a tap on “Menu” option on the right bottom of the screen.

Bước 1. Mở Galaxy Store và nhấn vào tùy chọn "Menu".

Step 2. Screen of Galaxy Store settings where you will have to tap on “Contact us” option. Step 2. Screen of Galaxy Store settings where you will have to tap on “Contact us” option.

Bước 2. Trên màn hình này, chạm vào biểu tượng cài đặt và chọn “Liên hệ với chúng tôi”.

Step 3. Tap on “Error reports” to contact with Samsung. Step 3. Tap on “Error reports” to contact with Samsung.

Bước 3. Nhấn vào "Báo cáo lỗi" để giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của chúng tôi.

Những vấn đề liên quan

Để tải ứng dụng và tài nguyên xuống thiết bị, bạn nên có ít nhất 1,5 GB dung lượng trống hoặc 2,5 lần dung lượng ứng dụng. Nếu không có dung lượng trống, tải xuống có thể không thực hiện được.

Để kiểm tra bộ nhớ của thiết bị, vui lòng làm theo các bước sau.

1 Mở menu "Cài đặt" của điện thoại.
2 Nhấn vào tùy chọn “Chăm sóc pin và thiết bị”.
3 Nhấn vào tùy chọn "Bộ nhớ" và kiểm tra bộ nhớ của thiết bị.

Lưu ý: Vị trí và tên của menu “Cài đặt” có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và thiết bị.

Vui lòng kiểm tra xem mạng (dữ liệu di động hoặc Wi-Fi) đã được kết nối thành công chưa và thử lại. Nếu dữ liệu di động hoặc Wi-Fi bị tắt hoặc tín hiệu kém, có thể không truy cập được Galaxy Store.

Cảm ơn phản hồi của bạn