Bật Bixby Vision cho hỗ trợ Trợ năng

Ngày cập nhật gần nhất : 04-07-2022

Trợ năng hoạt động theo hai cách, tùy thuộc vào số lượng tuỳ chỉnh bạn muốn thực hiện.

View of scene describer option over a forest.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Thông qua Bixby Vision
Step 1. Click on the Bixby Vision icon in the upper right corner and select Settings after running Bixby Vision. Step 1. Click on the Bixby Vision icon in the upper right corner and select Settings after running Bixby Vision.

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng Bixby Vision ở góc trên bên phải.

Step 2. In the displayed menu, tap on the “Settings” option. Step 2. In the displayed menu, tap on the “Settings” option.

Bước 2. Chạm vào tùy chọn "Cài đặt".

Step 3. In the “Settings” menu, tap on “Accessibility modes”. Step 3. In the “Settings” menu, tap on “Accessibility modes”.

Bước 3. Nhấn vào “Chế độ trợ năng”.

Step 4.  Select the “Off” button and turn it “On”. Step 4.  Select the “Off” button and turn it “On”.

Bước 4. Nhấn vào nút “Tắt” để bật lên.

  • Thông qua menu Cài đặt
Step 1. Open “Settings” and then tap on the “Accessibility” option. Step 1. Open “Settings” and then tap on the “Accessibility” option.

Bước 1. Mở “Cài đặt” và sau đó nhấn vào tùy chọn “Trợ năng”.

Step 2. At the displayed menu, tap on the “Settings” option. Step 2. At the displayed menu, tap on the “Settings” option.

Bước 2. Chạm vào “Cài đặt nâng cao”.

Step 3. At the Settings menu, tap on “Bixby Vision for Accessibility modes” option. Step 3. At the Settings menu, tap on “Bixby Vision for Accessibility modes” option.

Bước 3. Chạm vào tùy chọn “Bixby Vision trợ năng”.

Step 4.  View of the “Accessibility modes” screen with a tap on the “Off” button for turns it to “On”.  Step 4.  View of the “Accessibility modes” screen with a tap on the “Off” button for turns it to “On”.

Bước 4. Nhấn vào nút "Tắt" để bật lên.

Cảm ơn phản hồi của bạn