Hướng dẫn tích điểm trong Samsung Rewards

Ngày cập nhật gần nhất : 27-07-2022

Với chương trình Samsung Rewards, bạn có thể tích Điểm để nhận các phần thưởng khác nhau . Có nhiều cách để nhận những giải thưởng này nhưng để kiếm được Điểm, bạn phải có tài khoản Samsung Rewards . Tìm hiểu thêm về chương trình này dưới đây.

Point balance of Samsung Rewards with earn option highlighted.

Điểm thưởng có thể tích lũy được khi mua các sản phẩm trên Samsung.com hoặc giao dịch thành công với Samsung Pay.

 

Đối với một giao dịch đủ điều kiện, bạn sẽ tích lũy được số điểm tương ứng với 1% giá trị của giao dịch.

(Ví dụ: giá trị giao dịch 1.000.000 VND, số tiền tích lũy 1% = 10.000 VND tương đương với 1.000 điểm, bạn sẽ nhận được 1.000 điểm sau khi mua hàng).

Lưu ý: Giá trị 1% có thể thay đổi theo chính sách công ty.

Khi nào tôi nhận được điểm thưởng?

Bạn sẽ nhận được điểm thưởng sau khi xác nhận đã nhận được hàng.

Trong hầu hết các trường hợp, đây là kết quả của việc chưa xác nhận đã nhận được hàng và điểm thưởng đang ở trạng thái chờ sẽ được kích hoạt ngay khi việc nhận hàng được xác nhận.

Lưu ý: Xác nhận mua hàng: Việc mua hàng của bạn sẽ hoàn tất 14 ngày sau khi bạn nhận được sản phẩm.

Cảm ơn phản hồi của bạn