Đăng ký tham gia Samsung Rewards

Ngày cập nhật gần nhất : 26-07-2022

Thật dễ dàng để đăng ký Samsung Rewards và có nhiều cách để thực hiện. Tuy nhiên, để bắt đầu với Samsung Rewards, điều đầu tiên bạn phải làm là tạo một Tài khoản Samsung và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Samsung Rewards.

Samsung Members app with “Benefits” button highlighted next to a group of people taking a selfie.

Nếu bạn đã có Tài khoản Samsung, đây là một số cách để đăng ký Samsung Rewards: [Tùy thuộc vào quốc gia mà Dịch vụ ứng dụng hỗ trợ]

Đăng ký qua ứng dụng Samsung Members

View of the Home screen with “Samsung Members” app highlighted. View of the Home screen with “Samsung Members” app highlighted.

Bước 1. Mở ứng dụng “Samsung Members”.

View of the “Samsung Members” screen with “Benefits” option highlighted. View of the “Samsung Members” screen with “Benefits” option highlighted.

Bước 2. Chọn "Ưu đãi".

View of the “Benefits” screen with “Join” option highlighted. View of the “Benefits” screen with “Join” option highlighted.

Bước 3. Chọn “Samsung Rewards - Tham gia”.

Đăng ký qua Samsung.com

1.    Truy cập Samsung.com.

2.    Đăng nhập vào Tài khoản Samsung hiện có của bạn.

3.    Vào “Ưu đãi”.

4.    Chọn “Samsung Rewards”.

5.    Chọn “Tham gia ngay”.

6.    Đọc và chấp nhận Điều khoản Điều kiện của Samsung Rewards.

Cảm ơn phản hồi của bạn