Gửi thông báo lỗi của Samsung Pass

Ngày cập nhật gần nhất : 17-08-2022

Trong khi sử dụng Samsung Pass, bạn có thể gặp một số lỗi không mong muốn. Dưới đây, hãy tìm hiểu những giải pháp khắc phục.

Samsung Pass icon next to the “Error reports” option from the Contact us menu.

Gửi thông báo lỗi của Samsung Pass

Nếu xảy ra lỗi khi sử dụng Samsung Pass, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách làm theo các bước bên dưới:

Step 1. Go to the Samsung Pass app. Step 1. Go to the Samsung Pass app.

Bước 1. Mở "Samsung Pass".

Step 2. Tap the more options icon at the top right of the screen. Step 2. Tap the more options icon at the top right of the screen.

Bước 2. Chọn biểu tượng nhiều hơn.

Step 3. Select the "Contact us" option from the more options menu. Step 3. Select the "Contact us" option from the more options menu.

Bước 3. Chọn “Liên hệ với chúng tôi”.

Step 4. Tap the Error reports icon. Step 4. Tap the Error reports icon.

Bước 4. Chọn “Báo cáo lỗi”.

Step 5. Use the text box to write the details about an error that you want to report. Step 5. Use the text box to write the details about an error that you want to report.

Bước 5. Gửi chi tiết lỗi bạn muốn báo cáo.

Cảm ơn phản hồi của bạn