Đặt Phản hồi giọng nói của Bixby theo tình huống

Ngày cập nhật gần nhất : 04-08-2022

Một trong những tính năng của ứng dụng Bixby Voice là khả năng điều chỉnh đáp ứng của ứng dụng này cho phù hợp với loại tình huống mà người dùng đang gặp. Bằng cách này, Bixby sẽ thích ứng với nhu cầu của bạn theo thời gian thực.

Bạn có thể đặt phản hồi bằng giọng nói của Bixby thành “Luôn luôn” hoặc “Chỉ khi rảnh tay”. Để chọn tùy chọn ưa thích của bạn, hãy làm theo các bước tiếp theo:

Step 1. At the “Bixby Settings” screen, select “Voice response”. Step 1. At the “Bixby Settings” screen, select “Voice response”.

Bước 1. Trên màn hình cài đặt, chọn "Phản hồi giọng nói”.

Step 2. Tap on “Voice response” and choose between the two options: “Always” or “Hands-free only” at the top of the screen. Step 2. Tap on “Voice response” and choose between the two options: “Always” or “Hands-free only” at the top of the screen.

Bước 2. Chọn "Phản hồi giọng nói" và một trong hai tuỳ chọn: "Luôn luôn" hoặc "Chỉ khi rảnh tay".

Cảm ơn phản hồi của bạn