Kiểm tra và cập nhật ứng dụng Game Booster

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Bạn có thể cập nhật ứng dụng Game Booster lên phiên bản mới nhất để tiếp tục cải thiện trải nghiệm chơi trò chơi của mình theo hai cách khác nhau. Bạn cũng có thể xác minh xem bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Game Booster hay chưa.

View of the Game Booster app in the Samsung Store.

Cập nhật ứng dụng Game Booster

1. Từ cài đặt thiết bị

Step 1. Device setting screen with the “Apps” option highlighted. Step 1. Device setting screen with the “Apps” option highlighted.

Bước 1. Chọn “Ứng dụng” trong cài đặt thiết bị.

Step 2. Screenshot of the app list with the Game Booster app highlighted. Step 2. Screenshot of the app list with the Game Booster app highlighted.

Bước 2. Chọn “Game Booster”

Step 3. App info screen with “Game Booster settings” highlighted. Step 3. App info screen with “Game Booster settings” highlighted.

Bước 3. Chọn “Cài đặt Game Booster”.

Step 4. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted. Step 4. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted.

Bước 4. Chọn “Giới thiệu về Game Booster”.

Step 5. Screenshot with the latest version of the Game Booster app. Step 5. Screenshot with the latest version of the Game Booster app.

Bước 5. Kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Game Booster nếu cần.

2. Từ màn hình chính Game Booster

Step 1. Main menu of the Game Booster app with the Settings icon highlighted. Step 1. Main menu of the Game Booster app with the Settings icon highlighted.

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt từ menu chính của ứng dụng Game Booster.

Step 2. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted. Step 2. “Game Booster settings” screen with “About Game Booster” highlighted.

Bước 2. Chọn "Giới thiệu về Game Booster".

Step 3. Game Booster screen display showing the latest version installed. Step 3. Game Booster screen display showing the latest version installed.

Bước 3. Kiểm tra phiên bản mới nhất hiện có của ứng dụng.

Cảm ơn phản hồi của bạn