Sự cố khi cài đặt ứng dụng Samsung Health Monitor

Ngày cập nhật gần nhất : 26-07-2022

Cài đặt ứng dụng Samsung Health Monitor rất đơn giản. Tuy nhiên, giống như các ứng dụng khác, có các yêu cầu phải được đáp ứng nếu không sẽ có vấn đề trong quá trình cài đặt.

The Samsung Health Monitor icon next to an error symbol.

Các yêu cầu cơ bản để cài đặt không phát sinh sự cố là:

  • Kết nối Đồng hồ (Watch) thông qua Ứng dụng Galaxy Wearable.
  • Cập nhật phần mềm cho Đồng hồ của bạn lên phiên bản mới nhất thông qua ứng dụng Galaxy Wearable.
  • Samsung Health Monitor chỉ có thể hoạt động trên các thiết bị đeo từ Watch Active2 trở lên.
  • Samsung Health Monitor không được hỗ trợ trên các thiết bị của bên thứ ba hoặc nếu người dùng/thiết bị ở nước ngoài.
  • Phiên bản Android của điện thoại thông minh phải là Android™ N (7.0) trở lên.

Cảm ơn phản hồi của bạn