Tìm hiểu về Galaxy Themes

Ngày cập nhật gần nhất : 05-07-2022

Galaxy Themes là một dịch vụ nội dung trang trí cho phép bạn dễ dàng áp dụng một giao diện, được tải xuống từ Galaxy Themes hoặc Galaxy Store, vào thiết bị của mình. Từ hình nền và biểu tượng đến giao diện cuộc gọi và tin nhắn, các yếu tố thiết kế của Galaxy Themes được tích hợp theo hướng tạo cảm giác tự nhiên và gần gũi. Sử dụng Galaxy Themes để cá nhân hoá điện thoại dễ dàng hơn.

View of the S22 with a Theme being displayed.

Các thiết bị tương thích với Galaxy Themes

Galaxy Themes được hỗ trợ trên các thiết bị di động của Samsung, Galaxy S6 trở lên, với màn hình độ phân giải HD trở lên.

Làm cách nào để áp dụng Galaxy Themes trên thiết bị di động Samsung

Để tải xuống và áp dụng một chủ đề từ Galaxy Themes:

Step 1. Long press on the home screen. Step 1. Long press on the home screen.

Bước 1. Nhấn và giữ trên màn hình chính của thiết bị Galaxy.

Step 2. Tap the “Themes” icon, second on the left, at home screen. Step 2. Tap the “Themes” icon, second on the left, at home screen.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng "Theme".

Step 3. Select an item from the list. Step 3. Select an item from the list.

Bước 3. Chọn danh mục mong muốn.

Step 4. Select the “Download” button at the bottom of the screen. Step 4. Select the “Download” button at the bottom of the screen.

Bước 4. Chọn “Tải xuống”.

Step 5. Select “Apply” button at the bottom of the screen. Step 5. Select “Apply” button at the bottom of the screen.

Bước 5. Chọn “Áp dụng”.

Galaxy Themes khả dụng từ Galaxy Store

Để áp dụng một chủ đề đã được tải xuống trên thiết bị của bạn:

Step 1. Select your device’s setting icon. Step 1. Select your device’s setting icon.

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng cài đặt.

Step 2. Select “Themes”. Step 2. Select “Themes”.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Themes”.

Step 3. Select “Menu” icon on the bottom of the screen. Step 3. Select “Menu” icon on the bottom of the screen.

Bước 3. Nhấn vào biểu tượng “Menu”.

Step 4. Select “My stuff” icon on the top left of the screen. Step 4. Select “My stuff” icon on the top left of the screen.

Bước 4. Nhấn vào “Bộ sưu tập".

Step 5. Select your favorite Theme. Step 5. Select your favorite Theme.

Bước 5. Nhấn vào chủ đề bạn muốn áp dụng.

Step 6. Select “Apply” icon on the bottom of the screen. Step 6. Select “Apply” icon on the bottom of the screen.

Bước 6. Nhấn vào tùy chọn "Áp dụng".

Cảm ơn phản hồi của bạn