Xác thực hai bước của tài khoản Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 15-04-2024

Xác thực hai bước bổ sung một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn. Để đăng nhập, bạn sẽ cần nhập mật khẩu của mình cùng với mã xác minh từ tin nhắn SMS được gửi đến điện thoại của bạn, từ ứng dụng xác thực hoặc từ một bộ mã dự phòng. Ngay cả khi ai đó nắm được mật khẩu của bạn, họ cũng sẽ không thể đăng nhập vì họ sẽ không có mã xác minh của bạn.

Two step verification option highlighted in the Security and Privacy menu.

Việc ai đó đánh cắp mật khẩu của bạn dễ dàng hơn bạn nghĩ. Một ứng dụng xấu được tải xuống từ internet hoặc một liên kết độc hại được nhấp vào và ai đó có thể:

  • Truy cập nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản của bạn.
  • Xem bất kỳ hình ảnh nào bạn đã đồng bộ với Cloud.
  • Truy cập bất kỳ tài khoản được liên kết của bạn

Xác thực hai bước ngăn những người cố gắng đánh cắp dữ liệu của bạn, ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn.

Vào cài đặt thiết bị, sau đó nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó, nhấp vào tùy chọn Mật khẩu và bảo mật và chạm vào Xác thực hai bước .

Xác thực số điện thoại bạn sẽ sử dụng để nhận mã Xác thực bằng tin nhắn SMS.

Sau khi thiết lập Xác thực hai bước, mỗi khi đăng nhập vào tài khoản Samsung, bạn sẽ cần nhập mã Xác thực được gửi đến số điện thoại của bạn ngoài các phương pháp Xác thực khác.

Quá trình đăng nhập:

1 Nhập ID và mật khẩu.
2 Xác nhận mã Xác thực được gửi đến điện thoại của bạn.
3 Nhập mã Xác thực và đăng nhập.

Bạn có thể chọn Bỏ qua Xác thực hai bước trên điện thoại này vào lần tiếp theo trên thiết bị bạn đang sử dụng để đăng nhập. Sau khi thiết bị này được chọn làm thiết bị đáng tin cậy, bạn sẽ không cần phải hoàn tất quy trình Xác thực hai bước trên thiết bị này nữa.

Screenshot of the Samsung account sign in screen. Screenshot of the Samsung account sign in screen.
Two-step verification screen with the "Skip two-step verification option" highlighted. Two-step verification screen with the "Skip two-step verification option" highlighted.

Tài khoản Samsung của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để nhận mã Xác thực. Các tùy chọn này bao gồm nhận mã qua tin nhắn SMS, sử dụng ứng dụng xác thực (ví dụ: Microsoft ™ Authenticator) và mã dự phòng.

Ngay cả khi bạn không có cùng số điện thoại mà bạn đã đăng ký ban đầu, bạn bị mất điện thoại di động hoặc bạn không thể nhận được tin nhắn SMS, bạn vẫn có thể truy cập vào tài khoản của mình bằng một trong các tùy chọn khác được cung cấp. Hãy chọn phương pháp Xác thực tài khoản mong muốn của bạn.

Two-step verification screen with the "Text messages", "Use authenticator app" and "Backup code" options highlighted. Two-step verification screen with the "Text messages", "Use authenticator app" and "Backup code" options highlighted.

Có 3 phương pháp đăng nhập: "Tin nhắn SMS", "Sử dụng ứng dụng xác thực" và "Mã dự phòng".

Bạn có thể đăng ký tối đa ba số điện thoại để nhận mã Xác thực qua tin nhắn SMS. Các thiết bị này phải được đăng ký vào tài khoản Samsung của bạn.

Để giữ thông tin của bạn an toàn, hãy nhớ thường xuyên cập nhật mật khẩu ngoài việc sử dụng Xác thực hai bước và không sử dụng cùng một ID và mật khẩu mà bạn sử dụng cho các dịch vụ khác.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web.

Có ba tùy chọn khác ngoài việc nhận mã Xác thực đến số thông thường của bạn:

1 Nếu bạn có một thiết bị Galaxy khác đã đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình, một mã Xác thực sẽ được gửi đến thiết bị đó qua tin nhắn SMS.
2 Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng mật khẩu dùng một lần (OTP), chẳng hạn như Ứng dụng Microsoft™ Authenticator, để nhận mã Xác thực.

Để thiết lập ứng dụng OTP, hãy vào cài đặt thiết bị của bạn, chạm vào ảnh hồ sơ tài khoản Samsung, chọn Bảo mật, sau đó chọn Xác thực hai bước và cuối cùng chạm vào Thêm OTP.

Lưu ý: Nếu bạn không thể cài đặt và chạy ứng dụng OTP, trước tiên bạn có thể cần đăng ký thiết bị của mình vào danh sách thiết bị đáng tin cậy thông qua cài đặt thiết bị, chạm vào ảnh hồ sơ tài khoản Samsung của bạn, chọn Bảo mật, sau đó Xác thực hai bước và cuối cùng nhấp vào Thiết bị đáng tin cậy.

3 Bạn có thể sử dụng một trong các mã dự phòng được cung cấp khi bật Xác thực hai bước. Nếu bạn không thể nhận tin nhắn SMS và cũng không thể cài đặt ứng dụng OTP, bạn có thể sử dụng mã dự phòng.

Truy cập trang web để tìm hiểu thêm về tính năng này.

Nếu bạn có một số điện thoại mới hoặc một số điện thoại bạn không còn sử dụng nữa, bạn có thể thêm hoặc xóa những số đó khỏi tài khoản của mình. Bạn có thể đăng ký tối đa 3 số điện thoại. 

  1. Thiết bị di động: Vào cài đặt thiết bị, chạm vào Samsung account, chọn Tài khoản và chạm vào Mật khẩu và bảo mật. Sau đó nhấn vào Xác thực hai bước, chọn Số điện thoại, cuối cùng nhấn vào thêm để đăng ký một số khác.
  2. Trang web trên máy tính: Truy cập trang web, chọn Đăng nhập, chọn Bảo mật, chọn Mật khẩu và bảo mật, nhấp vào Xác thực hai bước và cuối cùng chạm vào Số điện thoại để thêm một số khác để nhận tin nhắn SMS.

Để tăng cường bảo mật và quyền riêng tư cũng như để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hiện tại không có tuỳ chọn tắt Xác thực hai bước.

Tính năng này cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản Samsung trên thiết bị Galaxy của mình bằng cách tự động nhận dạng thẻ SIM hoặc số điện thoại đã đăng ký trên mạng và bỏ qua bước nhập mã xác minh nếu số điện thoại để xác minh hai bước khớp với trên thẻ SIM/Mạng khi đăng nhập vào tài khoản Samsung trên thiết bị. Bạn có thể xác nhận trên màn hình bước xem số điện thoại hiển thị trên đó có phải là số phù hợp để xác minh hai bước hay không.

Nếu bước xác minh tự động số điện thoại không thành công trong quá trình xác thực để xác minh giữa số điện thoại đã đăng ký trong tài khoản Samsung và đăng ký trên thẻ SIM/Mạng, bước này sẽ được chuyển sang màn hình trước đó để nhập mã xác minh nhận được qua tin nhắn văn bản như một phương pháp thay thế (tham khảo các bước bên trên).

Tính năng này chỉ khả dụng cho thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng và không hỗ trợ khi đăng nhập trên máy tính cá nhân.

Lưu ý: Ứng dụng Samsung account phiên bản 14.9.00.4 trở lên trên Điện thoại/Máy tính bảng (Không hỗ trợ máy tính cá nhân).

Cảm ơn phản hồi của bạn